Наемат повече – безработицата в САЩ същата

5 ноември 2010г. По последни данни на федералната статистика на Бюрото по труда на САЩ през октомври на работа са постъпили в държавния и частния сектор нови 151000 човека, което обаче не е оказало влияние върху нивото на безработицата, което се запазва на ниво от 9.6 процента. Информацията бе разпространена от Секретаря на департамента Хилда Солис.

Бройката на новопостъпилите е най-добрата от пет месеца насам и е най-значима в частния сектор, но не успя да промени вече тримесечното ниво на безработица в Щатите. Броят на наетите в частния бизнес компенсира нови 8000 съкратени в държавните структури през месец октомври.
 
Най-много наети има за временна или сезонна работа, както и в сферите на социалните грижи и здравеопазването. Добри резултати отбелязват ресторантите и търговията. Производството, промишлеността и строителството отбелязват незначителен ръст.
 
През октомври икономиката на САЩ има със седем милиона и триста хиляди (7.3 мил.) по-малко работещи на постоянна работа отколкото през същият месец на 2007 година, когато бе обявен официалният старт на рецесията и близо година след обявеният й край.
Днешният доклад на Бюрото по труда показва, че без работа са останали петнадесет милиона, като шест милиона от тях са безработни за повече от шест (6) месеца.
 
Хилда Солис допълва, че специалната програма на правителството за спешни компенсации на безработните (Emergency Unemployment Compensation program) изтича през ноември и ако тя не се поднови, като и други програми като Застраховката за безработица, то два милиона (2 мил.) ще загубят бенефити през декември, а за други шест милиона (6 мил.) това ще се случи през 2011 година.
 
Средно за едно работно място се борят пет човека, допълва Солис.
 
“За да се постигне прогрес с тези изключително сериозни проблеми, които имаме в държавата, всички заедно с политиците трябва да турсим начини за откриване на работни места и да помагаме на тези, които търсят работа. Надявам се от моят пост в администрацията да мога да изиграя конструктивна роля в този процес,” завършва Солис.