България е 51-ва от 183 по свобода на правене на бизнес

БИЗНЕС

Напредък в две области: плащане на данъци и стартиране на делова дейност

Унгария е постигнала най-голям напредък между новите страни членки на ЕС – скача с 6 места и се нарежда и между 10-те страни с най-добри показатели за изпълнение

   4 ноември 2010г. България запазва 51-вото си място и в тазгодишната глобална класация на доклада “Doing Business 2011: Прелом за предприемачите”, който е осми от поредицата годишни публикации на Международната финансова корпорация и Световна банка. Това съобщи пресцентърът на банката.
    Излезлият снощи доклад измерва свободата на правене на бизнес в 183 икономики в света, използвайки девет индекса.   
   България е постигнала напредък в две области: плащане на данъци – чрез намаляване дела на работодателите във вноските за социално осигуряване и стартиране на делова дейност – чрез намаляване на задължителния минимален капитал от 5000 на 2 лева.
  По отношение на издаването на разрешителни за строеж България продължава да изостава в световен мащаб.
    През изминалата година Унгария е постигнала най-голям напредък между новите страни членки на ЕС, като се е изкачила с шест места, достигайки 46-то място в света, благодарение на осъществените реформи в четири области на правене на бизнес. Тази година Унгария се нарежда и между 10-те страни с най-добри показатели за изпълнение.
    Важни реформи са проведени в Литва и Словения, като Литва вече е между първите 25 страни с подобрения в пет от деветте области, измервани от Doing Business през миналата година, с което надхвърля постиженията на всички останали страни. По този начин Литва се изравнява със своите балтийски съседи Естония и Латвия.