Ново за двойното облагане на доходите и имуществото между България и Армения


БИЗНЕС
Актуализира се спогодбата за избягване на
двойното облагане с данъци на доходите 
и имуществото между България и Армения

29 септември 2010г.

Министерският съвет одобри подписания на 10 декември 2008 г.
 протокол между България и Армения за изменение на спогодбата 
между двете държави за избягване на двойното данъчно облагане на
 доходите и имуществото. Това съобщи пресслужбата на 
Министерския съвет. 
    Правителството предлага на Народното събрание документът да 
бъде ратифициран със закон. Данъчните закони в сила от 1 януари 
1998 г. и тези, действащи към настоящия момент, съдържат нови 
положения, които водят до противоречия с договорени текстове от 
спогодбата, се посочва в съобщението. Това налага преговори за 
актуализиране на определени разпоредби от нея, тъй като България
 не може да осъществи правомощията си по част от тях.
    Договореностите, които се съдържат в протокола, са насочени 
към актуализиране на списъка на данъците на двете държави, за 
които ще се прилага спогодбата, в съответствие с измененията във
 вътрешните им данъчни законодателства. Изменена е частта от 
спогодбата относно дефиницията за "местно лице". Постигнато е 
споразумение и за намаляване на ставките на данъците при 
източника върху пасивните доходи. 
    Така, в съответствие и с арменското данъчно законодателство,
 са договорени хипотезите, при които ще се прилагат данъчни 
ставки за доходите от дивиденти, лихви и авторски и лицензионни 
възнаграждения в размер на 5 на сто, както и тези, при които ще 
се прилага ставка от 10 на сто за посочените доходи.