Бедност гони Америка

Близо 13 милиона американски деца живеят в семейства с доходи под федерално ниво на бедността, което е 20 650 $ годишно за четиричленно семейство. Броят на децата, живеещи в бедност, се увеличава с 11% между 2000 и 2006 година. 1,2 милиона повече деца живеят в бедност през 2007 година, отколкото през 2000 година. Това показват данни на Националния Център за Бедни Деца към Columbia University in the City of New York. /кликнете в/у снимкатра за по-голям размер/ FOTO: www.nccp.org

Доходите на домакинствата в САЩ паднаха за втора поредна година през 2009 г., като много малко семейства са спечелили над $ 100,000 годишно, а броят на бедните са се е увеличил

Равнището на бедност през 2009 г. е най-високата от 1994 г. насам, но е 8,1 процентни пункта по-ниско от равнището на бедност през 1959 г., първата година, за която са налице данни за бедност

Броят на бедните през 2009 г. е най-голям брой за последните  51 години, за които има данни

/Евгени Веселинов, Лос Анджелис/

28 септември 2010г. Доходите на домакинствата паднаха за втора поредна година през 2009 г., като много малко семейства са спечелили над $ 100,000 годишно, а броят на бедните са се е увеличил. Това показва изследване на Националната Статистика на САЩ (НСС)  (US Census Bureau-USB), което бе разпространено днес. Приходите са намалели с около четири процента (4%) от началото на рецесията започнала през декември 2007 година, когато средният годишен доход на домакинство е бил 52 384 щатски долара. Миналата година той е спаднал до $ 50.221, което е повече от $ 1.500 надолу от средния доход от $ 51 726, публикуван от Националната Статистика  за 2008 година.

Почти всяко едно от пет домакинства, или 19.7%, са обявили годишен доход от $ 100,000 или повече през 2009 г., според  данните публикувани от НСС, което е намаление с почти пълен процентен пункт от 2008 година. Контрастът се засилва от данните за това, че всяко четвърто семейство е изработило  по-малко от 25 000 щатски долара, което представлява увеличение от един процентен пункт, а общо близо 25 процента.

През 2009 г. домакинствата в Западната и Североизточната част на САЩ са имали най-високите средни доходи на домакинствата, като видима разлика между двата региона не е статистически значима.  Реалният средния доход е намалял между 2008 и 2009 г. в щатите от Средния Запад и Запад, като промените за Североизточната и Южната част на САЩ не са статистически значими, показват данните на НСС.

Равнището на бедност през 2009 г. е най-високата от 1994 г. насам, но е 8,1 процентни пункта по-ниско от равнището на бедност през 1959 г., първата година, за която са налице данни за бедност. Броят на бедните през 2009 г. е най-голям брой за последните  51 години, за които има данни.

 През 2009 г. процентът на бедност и броят на бедните семействата са били 11.1% и 8,8 милиона, в сравнение с 10.3% и 8,1 милиона през 2008 г.  Равнището на бедност и броят на бедните се е увеличил във всички видове домакинства.  Семейства от двама са се увеличили на 5.8% и 3.4 милиона през 2009 г. от 5.5% и 3,3 милиона през 2008 г.  Броят на домакинствата на самотните майки е достигнал до 29.9% и 4,4 милиона през 2009 г. , докато през 2008-ма са били съответно 28.7% и 4,2 милиона през 2008 г. Самците, или мъжете, които живеят без съпруга са се увеличили с над три процента. Като са достигнали до 16,9% и 942 000 през 2009 г., при 13,8% и 723,000 през 2008 г.

Равнището на бедност за групата на „белите, които не са от латино-произход” е по-ниска през 2009 г., в сравнение с другите расови групи. Равнището на бедност не се е променило статистически от 2008 за американците от азиатски произход, но се е увеличило за всички други групи, раси и за представителите на най-разпространената етнос в САЩ на латиноамериканците.

Броят на хората, които се осигуряват здравно е намалял от 255,100,000 през  2008 година на-253,600,000 през 2009 година. От 1987 г., първата година, когато са били събрани данни за здравно осигуряване, 2008-ма е първата година, когато броят на хората със здравни застраховки е намалял. През 2009 година цифрата става още по-малка, като живущите в Североизточната част на САЩ са с най-малък процент без здравни осигуровки и застраховки.

Увеличението на дела на родените в чужбина без здравни осигуровки през 2009 г. е почти два и половина пъти повече от местното население на САЩ.  Броят на неосигурените не е статистически различен за натурализираните граждани, но се е увеличил значително за емигрантите и местните хора.

Ето и таблиците публикувани от Националната Статистика на САЩ:

Table A. Median Household Income
  2008 2009 Percent change in
  (in 2009 dollars) real median income
Region      
U.S. $50,112 $49,777 -0.7
Northeast $54,140 $53,073 -2.0
Midwest $49,922 $48,877 *-2.1
South $45,417 $45,615 0.4
West $54,876 $53,833 *-1.9
       
Race and Hispanic Origin of Householder      
White $52,113 $51,861 -0.5
  White, not Hispanic $55,319 $54,461 *-1.6
Black $34,088 $32,584 *-4.4
Asian $65,388 $65,469 0.1
Hispanic origin (any race) $37,769 $38,039 0.7
       
Nativity of Householder      
Native born $50,862 $50,503 *-0.7
Foreign born $43,328 $43,923 1.4
  Naturalized citizen $51,328 $51,975 1.3
  Not a citizen $37,807 $36,089 *-4.5
*Change statistically significant at the 90 percent confidence level.

 

Table B. People in Poverty
(Numbers in thousands)
  2008 2009 Change in poverty
  Number Percent Number Percent Number Percent
Region            
U.S. 39,829 13.2 43,569 14.3 *3,740 *1.1
Northeast 6,295 11.6 6,650 12.2 *355 0.6
Midwest 8,120 12.4 8,768 13.3 *648 *0.9
South 15,862 14.3 17,609 15.7 *1,747 *1.4
West 9,552 13.5 10,542 14.8 *990 *1.3
             
Race and Hispanic Origin            
White 26,990 11.2 29,830 12.3 *2,841 *1.1
  White, not Hispanic 17,024 8.6 18,530 9.4 *1,506 *0.8
Black 9,379 24.7 9,944 25.8 *565 *1.1
Asian 1,576 11.8 1,746 12.5 *169 0.6
Hispanic origin 10,987 23.2 12,350 25.3 *1,363 *2.1
             
Nativity            
Native born 33,293 12.6 36,407 13.7 *3,114 *1.1
Foreign born 6,536 17.8 7,162 19.0 *626 *1.3
  Naturalized citizen 1,577 10.2 1,736 10.8 160 0.6
  Not a citizen 4,959 23.3 5,425 25.1 *466 *1.8
*Statistically different from zero at the 90 percent confidence level.

 

Table C. People Without Health Insurance Coverage
(Numbers in thousands)
  2008 2009 Change
  Number Percent Number Percent Number Percent
Region            
U.S. 46,340 15.4 50,674 16.7 *4,335 *1.3
Northeast 6,277 11.6 6,789 12.4 *512 *0.8
Midwest 7,588 11.6 8,770 13.3 *1,181 *1.7
South 20,154 18.2 22,105 19.7 *1,951 *1.5
West 12,321 17.4 13,011 18.3 *690 *0.9
             
Race and Hispanic Origin            
White 34,890 14.5 38,399 15.8 *3,509 *1.4
  White, not Hispanic 21,322 10.8 23,658 12.0 *2,336 *1.2
Black 7,284 19.1 8,102 21.0 *818 *1.8
Asian 2,344 17.6 2,409 17.2 65 -0.4
Hispanic origin 14,558 30.7 15,820 32.4 *1,263 *1.7
             
Nativity            
Native 34,036 12.9 37,694 14.1 *3,658 *1.3
Foreign born 12,304 33.5 12,980 34.5 *677 *1.0
  Naturalized citizen 2,792 18.0 3,044 19.0 *252 1.0
  Not a citizen 9,511 44.7 9,936 46.0 *425 *1.3
*Change statistically significant at the 90 percent confidence level.