Американски музикален бос “гони пирати” в България

Изпълнителният вицепрезидент на Американската асоциация на звукозаписната индустрия Нийл Търкевиц е на работно посещение в България
Основна тема на разговорите ще бъдат проблемите, свързани с интернет пиратството в България и трудностите пред въвеждането на легални бизнес модели за достъп до музикално съдържание онлайн

/Боян Лирев, София/

 28 септември 2010г. Изпълнителният вицепрезидент на Американската асоциация на звукозаписната индустрия (RIAA) Нийл Търкевиц е на работно посещение в България между 28 и 30 септември. Той е у нас по покана на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) – национална организация към Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI). Това съобщиха от БАМП.
    Нийл Търкевиц ще се срещне с представители на българския музикален бизнес и на Министерството на вътрешните работи – важен орган за правоприлагането и опазването на интелектуалната собственост в България, включително в дигитална среда. Основна тема на разговорите ще бъдат проблемите, свързани с интернет пиратството в България и трудностите пред въвеждането на легални бизнес модели за достъп до музикално съдържание онлайн, се посочва в съобщението, цитирано и от БТА. 
    Ще бъдат обсъдени добрите практики на американската музикална индустрия за използване на новите технологии за легитимно разпространение на музика и успешните инициативи с държавните институции, гарантиращи опазването на правата върху интелектуална собственост.   
    С председателя на Народното събрание Цецка Цачева Нийл Търкевиц ще обсъди предстоящите промени в Закона за авторското право и сродните му права у нас и обезпечаването на адекватна правна рамка в сектора на творческите индустрии. Гостът ще разговаря и с американския посланик Джеймс Уорлик.  

RIAARecording Industry Association of America е една от най-влиятелните търговски организации в САЩ. Нейните членове представляват близо 85 на сто от легалната музика, която се създава и разпространява в САЩ. Асоциацията води политика в защита на правата на музикалната индустрия по цял свят. RIAA е член на IFPI, чиито партньори в България са БАМП и ПРОФОН.

1 comment for “Американски музикален бос “гони пирати” в България

 1. 2010/09/30 at 1:50 PM

  Министерството на културата започва
  нов етап на кампанията за ограничаване
  на софтуерното пиратство

  София, 30 септември 2010
  Министерството на културата започва през октомври
  нов етап на кампанията за ограничаване на софтуерното пиратство,
  съобщиха от ведомството.
  В съобщението се припомня, че в края на април т.г.
  Министерството на културата и Сдружението на издателите на
  бизнес софтуер /СИБС/ сключиха Меморандум за разбирателство и
  сътрудничество, в рамките на който беше предвидено
  осъществяването на активно взаимодействие между МК и СИБС за
  по-ефективно правоприлагане в областта на авторско-правната
  закрила на софтуерни продукти, както и провеждането на съвместни
  инициативи за понижаване нивото на софтуерното пиратство у нас.

  В изпълнение на поетите ангажименти, през май 2010 г. се
  състоя разяснителна и превантивна кампания, насочена към
  ограничаване на софтуерното пиратство сред малкия и средния
  бизнес, в рамките на която няколко хиляди фирми от страната
  получиха писма от Министерството на културата, информиращи ги
  относно правния режим и спецификите при използването на
  софтуерни продукти.
  Чрез изпратения примерен въпросник адресатите бяха поканени
  да извършат и вътрешна проверка на своите софтуерни активи и
  техния лицензен статус. Анализът на първия етап на инициативата
  потвърди очакваните добри резултати, се посочва в съобщението.
  В рамките на кампанията над една трета от фирмите, получили
  писма от Министерството на културата, предприеха незабавно
  действия за проверка на използваните от тях компютърни програми
  и изпратиха попълнени своите въпросници. Повече от половината от
  адресатите на кампанията се обадиха и на специално откритата
  телефонна линия и получиха допълнителни разяснения относно
  целите на проекта и важността от предприемането на превантивни
  мерки срещу неразрешеното използване на софтуерни продукти.
  Министерството на културата отчете изключително позитивни
  обществени нагласи по отношение на предприетата през пролетта на
  2010 година кампания и резултатите от нейния първи етап
  поставиха основите за разработването на дългосрочен проект за
  повишаване на обществената култура сред стопанските субекти,
  ползващи софтуерни продукти. Целите на този проект са чрез
  превантивни мерки и в рамките на инициативата да бъдат изградени
  устойчиви политики на зачитане на правата върху интелектуална
  собственост и в частност авторските права върху компютърни
  програми.
  Именно затова през октомври 2010 г. Министерството на
  културата, със съдействието на СИБС, започва нов етап на
  кампанията, в рамките на който около пет хиляди компании и фирми
  ще получат разяснителни писма от министерството с покана за
  попълване на примерния въпросник за използвани програмни
  продукти. За улеснение на адресатите отново ще бъде открита
  гореща линия, на която те ще могат да зададат своите въпроси във
  връзка с попълването на въпросника. Зачитайки своите задължения
  за съхраняване на служебната и търговска тайна, експерти на МК
  ще обобщят и анализират получената обратна информация и ще
  отправят препоръки за отстраняване на констатирани нередности в
  случай на необходимост.
  Ограничаването на пиратството в страната изисква комплекс от
  мерки от страна както на държавната администрация, така и на
  представителите на гражданския сектор, се посочва още в
  съобщението.