Речник на емигранта вадят в България

Някои думи са маркиранаи „нежелателно

Около 4300 новосъздадени думи и над 700 познати с нови значения, които се срещали поне в три различни издания след 1989 г. избрали от 240 милиона словоформи авторите от БАН

  „Там просто последните 20 години е една лавина от нови думи като файл, драйвър, домейн, блог, фейсбук, лаптоп, CD, DVD … “

/Мая Николова, София/

27 септември 2010г. Около 4300 новосъздадени думи и над 700 познати с нови значения, които се срещали поне в три различни издания след 1989 г. избрали от 240 милиона словоформи авторите на новият речник на новите думи в българския език, който ние живеещите в чужбина сме си нарекли просто “речник на емигранта” и “четем” и слушаме всеки ден.

Днес Института за български език към БАН представи речника със събраните около 4300 новосъздадени думи и над 700 познати, но с нови значения, съобщи БТА.  Авторите са работили над специално създадена база данни, която е позволила да се изследват 240 млн. словоформи.

Целта на новата езикова придобивка е да отрази възможно най-актуално съвременното състояние на българския език. Условието, за да попадне една дума в него, е да е била намерена поне в три различни издания след 1989 г. Нови думи излизат навсякъде – политика, дом, семейство, бит, икономика, спорт, развлечение, култура, да не говорим за комуникации. Сия Колковска, която е една от авотрките споделя, че най-много се обновява лексиката при компютрите и всичко свързано с тях. „Там просто последните 20 години е една лавина от нови думи като файл, драйвър, домейн, блог, фейсбук, лаптоп, CD, DVD”, посочва тя.

Някои думи са маркиранаи „нежелателно” и не се препоръчва употребата им. При тях дори да липсва съответствие на български език само с една дума, е по-добре да се обясни с израз, защото иначе се нарушава звучността на нашето родно слово.

В речника са включени и думи, които все още не са така популярни. Диана Благоева посочи като пример думата номофоб. „Номофоб е човек, който се страхува да остане без мобилен телефон. Идва от английски no mobile – без телефон”, обясни Колковска.

Идеята на списалите новият речник е да помогне на хората, тези, които не знаят английски език, за да се ориентират по-лесно. Разбира се, полза ще имат и онези от по-старото поколение, които не са запознати с новите технологии и голяма част от новите думи.