Нови видове удостоверения за наследство и такси

Повече от половината удостоверения за наследници ще се издават както и досега от общините срещу такса от 4 лв. Това са удостоверенията за преки наследници - деца и внуци.

Ще се издават: /изтеглете готови бланки по-долу/

За преки наследници (деца и внуци и т.н.) от общините

За много наследници от нотариус, като в документи ще бъдат описани и квотите на наследниците, т.е. кой от тях каква част от имота наследява

Таксите ще бъдат от 4.00 до 50.00 лева

27 септември 2010г.  Нови видове удостоверения за наследство и нови такси ще влязат в сила, след като бъдат приети промените в Закона за гражданската регистрация. Това обяви пред ДАРИК РАДИО председателят на Нотариалната камара на България Димитър Танев.

   Повече от половината удостоверения за наследници ще се издават както и досега от общините срещу такса от 4 лв. Това са удостоверенията за преки наследници – деца и внуци. Останалите ще се издават от нотариус срещу такса, която вероятно ще бъде между 30 и 50 лв., поделена между всички наследници. „Таксата не е много. На 10-15 наследници, 40 лева такса не е непосилна с оглед на значението на документа, който се издава”, уточни той.

  „В момента няма никаква процедура, по която да се издават удостоверенията за наследници. Предвижда се издаване на удостоверение за наследници от нотариус само когато са много наследници. Когато са по права линия – дете, внук, ще се издават пак от общините”, пояснил Танев пред ДАРИК.

В издаваните от нотариус документи обаче ще бъдат описани и квотите на наследниците, т.е. кой от тях каква част от имота наследява. „Когато има двама или трима наследника, всеки сам може да си ги определи, но когато наследниците са 10-15-20, особено при земеделските земи и в София, огромна част от наследяването е такова”, уточни още Танев.

Молба-Декларация за Удостоверение за наследници /кликнете 2 пъти в/у снимката за по-големи размери/

Удостоверение за наследници - бланка /кликнете в/у снимката за големи размери/

1 comment for “Нови видове удостоверения за наследство и такси