Българите в чужбина вкарват повече пари от Еврофондовете

Паричните трансфери през последните 5 години -
значителни и стабилни въпреки кризата 
- над 1,6 млрд. долара
Няма видимо връщане на емигранти в България -
нетната миграция в България е отрицателна,
което означава, че от страната
излизат повече хора, отколкото влизат

21 септември 2010г.Паричните трансфери на българите, живеещи в чужбина,
към страната, както преди пет години, така и сега в условията на
криза, остават значителни и относително стабилни. Като стойност
те са сравними или дори по-големи от средствата, които страната
успява да усвои от еврофондовете. Това каза изпълнителният
директор на Институт "Отворено общество" Георги Стойчев по време
 на форум, посветен на влиянието на световната финансова и
икономическа криза върху миграционните потоци от и към България.
    Той представи изследване по темата на института. Подобно
проучване институтът е правил и преди пет години.
    Пред журналисти Георги Ангелов от института посочи, че
годишният размер на тези трансфери е около 1,2 млрд.евро.
Притокът на средства от български емигранти в чужбина е един от
устойчивите притоци на пари към страната и подпомага
стабилизирането на макроикономическата ситуация в страната,
платежния й баланс и състоянието на домакинствата, коментира
Ангелов. Той прогнозира, че размерът на тези трансфери в
близките години ще остане на същите равнища и едва ли ще
нараства бързо.
    Кризата води до намаление на притока на емигранти към ЕС
и дори в някои страни има отлив, но няма някакво видимо връщане
на българи към родината, каза Ангелов. Дори и да напуснат някоя
страна от ЕС, те по-скоро се насочват към друга европейска
държава и това е едно от обясненията защо притокът на средства
от българските емигранти продължава да е стабилен въпреки
кризата.
   По данни от статистически наблюдения на граничните
пунктове от второто полугодие на 2008 г. нетно около 6000 души
са напуснали България /10 000 са напуснали, а 4000 са влезли в
страната/.
    Георги Стойчев съобщи, че от началото на кризата
паричните трансфери от българските емигранти към страната
намаляват с около 15 на сто. Трансферите на български граждани,
които постоянно пребивават в чужбина, не са засегнати от
кризата. Чувствително обаче са засегнати трансферите на
българските граждани, които временно са наети в чужбина като
спадът е с близо една трета.
   Ангелов съобщи, че два или три пъти намалява паричният
трансфер на чужденци от България към родните им страни, който се
 е увеличавал много преди кризата. Сред обясненията на този факт
 са загубата на работа, по-ниските доходи или ефектът на
кризата. Месечно отливът на средства от временно пребиваващите в
 България чужденци е от 7 - 8 млн.евро на два - три милиона
евро.
    Изследването констатира, че нетната миграция в България
остава все още отрицателна, което означава, че от страната
излизат повече хора, отколкото влизат. В същото време се
констатира, че емиграцията, макар да остава значима, започва да
спада, а имиграцията, макар и все още да е незначителна, бележи
ръст. Данните от различни официални източници, с които
институтът разполага, не дават основание да се смята, че има
процес на масово завръщане на българи от чужбина в условия на
криза, каза Георги Стойчев.
   Основен фактор за продължаващата емиграция от България е
огромната разлика в нивото на заплащането в страната спрямо
държавите от Западна Европа. По данни на Евростат  тази разлика
 е около 14 пъти. Според експерти на института докато не се
преодолее разликата в заплащането и не се подобри качеството на
публичните услуги в страната, не може да се очаква масово
завръщане на емигранти от чужбина към България.
   Според института е необходимо да се спази препоръката на
Икономическия и социален съвет за създаване на Агенция по
миграцията към Министерския съвет чрез преструктуриране на вече
съществуващи и ангажирани с темата администрации.