Пада ли нивото на България с чужди “играчи”

Премиерът се ангажира лично да информира народните
представители, ако продължи работата със Световната банка
за съдействие по оперативни програми на ЕС

   10 септември /Ваня Гочева, София/
    Министър-председателят Бойко Борисов пое ангажимент ако
продължи работата със Световната банка /СБ/ за съдействие при
използване на средства по оперативни програми на ЕС, лично да
информира народните представители. Това той каза в отговор на
парламентарен въпрос на Янаки Стоилов /КБ/.
   Бойко Борисов отбеляза, че правителството работи по много
програми с европейските институции и ползва всичко, което има
като капацитет по линия на европейските програми. "Световната
банка е сериозна институция, призната в света. Не знам защо ви
дразни и считате, че като се допираме до нея, ще замърсим
условията на работа в България", коментира премиерът.
  В изказването си той посочи, че към момента няма договорено
финансиране от Световната банка за подпомагане усвояването на
средствата от ЕС. Има само едно писмо до президента Барозу. Това
не е зад гърба на Брюксел, напротив, съгласувано е с него, с
единствена цел да се помогне на България, отбеляза
министър-председателят.
  По думите му, в по-далечна перспектива сътрудничеството с
банката ще се осъществява координирано с възможностите, които
разполагат институциите на ЕС и други държави членки с по-голям
опит. Опитът показва, че управлението на големи инфраструктурни
проекти до този момент е неефективно, рядко успяват да бъдат
завършени качествено и в срок, и в рамките на предвидения
бюджет, заяви Бойко Борисов. Според него този факт изисква
въвеждането на нов подход на планираните проекти, като се
привлекат институции и специалисти с международен опит.
  На направената аналогия от Янаки Стоилов с българския
футбол, където се привличат много чужди играчи, а нивото на
отбора пада, Бойко Борисов репликира с вчерашния благотворителен
мач, в който водения от него отбор победи гостите със седем гола.
  Внимаваме много, не се прекланяме пред чужденците, но добре
знаете, че особено в Брюксел трябва да се търси максимална
възможност да представим добре държавата и да ни се отпускат
пари, каза премиерът. По думите му тези държави, които усвоили
средствата първо са подготвили политически почвата в ЕП и в ЕК,
и след това, чрез административния си капацитет са успели. Ние
това до днес го нямаме и трябва да се опитаме да го постигнем,
добави министър-председателят.