България върви нагоре, според Мудис

БИЗНЕС
Рейтинговата агенция Moody's Investors
Service потвърди рейтинга на България - "Baa3"
с положителна перспектива
Премиерът: "Който иска България да върви напред
да подкрепи правителството!"
/Боби Иванов, София/
  31 август 2010г.
  Рейтинговата агенция Moody's Investors Service потвърди
рейтинга на България - "Baa3" с положителна перспектива,
съобщиха от Министерството на финансите.
  В оценката си за страната Moody's определи състоянието на
държавните финанси като средно за Европейския съюз.
  През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна
на положителна, като отражение на добрата устойчивост на
България на глобалната криза. Според рейтинговата агенция,
растежът следва да се възстанови, подпомогнат по-скоро със
средства от ЕС.
  Становището на рейтинговата агенция посочва силните страни
на България, сред които са членството в ЕС, осигуряващо
финансова подкрепа и стимули за текущи реформи, както и разумна
фискална политика, нисък държавен дълг и опит в поддържането на
значителни фискални резерви.
  Moody's Investors Service обвързва бъдещо повишаване на
кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, която да
стабилизира дълговото бреме на правителството, с подобряване на
бюджетната прозрачност и възобновяване на устойчив икономически
растеж. Поводът за евентуална възходяща тенденция ще бъде
продължаването на растежа в нетният износ и на второ място -
инвестициите, се посочва в съобщението.
  Дефицитът по текущата сметка продължи да се свива през тази
година поради сравнително големия износ, който през 2010 г.
системно се увеличава както в реално, така и в номинално
изражение, докато вносът нараства с много по-бавни темпове.
Предвид на външната уязвимост и липсата на гъвкавост, наложена
от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е
важен елемент за дългосрочна макро стабилност, отбелязва в
анализа си рейтинговата агенция.
 Всички, които искат България да се развива и да има
положителна икономическа перспектива, трябва да подкрепят
политиката на сегашното правителство. Това заяви
министър-председателят Бойко Борисов, цитиран от
правителствената пресслужба, по повод разпространеното днес
становище на Moody's Investors Service, че агенцията потвърждава
рейтинга на България Baa3 с положителна перспектива.
  "В условия на финансова и икономическа криза това е
най-добрата оценка за икономическата политика, която води
кабинетът. След позитивния доклад на Европейската комисия, след
доклада на Световната банка, след оценката на Стандарт енд
Пуърс, сега България получава ново потвърждение за рейтинга си в
положителна перспектива и от другата водеща рейтингова
агенция", допълни премиерът Борисов.