България единствена с положителна преспектива

България е единствената страна с положителна
перспектива на суверенен кредитен рейтинг в класация
на страни от Европа и Средна Азия
  /Боян Рашков, София/
  27 август 2010г.
  България е единствената страна с положителна перспектива на
суверенен кредитен рейтинг в класация на страни от Европа и
Средна Азия, съобщават от пресцентъра на Министерството на финансите.
  Това сочи класация на рейтингова агенция Moody's на
присъдените суверенни кредитни рейтинги на страните от Европа и
някои от Каспийския регион, публикувана в месечния преглед
European Sovereign Outlook от август.
  Тази оценка отразява виждането на агенцията, че страната ни
има потенциал да премине на следващо по-високо ниво
кредитоспособност по скалата на инвестиционния клас рейтинги. В
процеса на оценяване, Moody's взима под внимание фактори като
икономическо състояние, институционална рамка, ниво на
държавните финанси и изложеност на риск, уточняват от БТА.
  Като основен извод в прегледа е изтъкнат фактът, че
перспективата в глобален мащаб за затягане на публичните финанси
върху реалната икономика носи със себе си риск от последващо
понижаване на държавните кредитни рейтинги. Това с особена сила
важи за Европа, чийто икономически растеж се очаква да е
по-нисък от този в останалия свят, поради вероятността от
едновременно затягане на фискалните политики в повечето страни
от континента, посочват от министерството.
  На фона на този песимистичен сценарий, позитивната
перспектива на текущия рейтинг на България показва, че ефектите
от по-строга фискална политика няма да окажат сериозно негативно
влияние върху очаквания икономически растеж, а оттук и натиск
върху оценката на страната, допълват от министерството.