500 лева на месец за да съществуваш в България

За 4-членно домакинство са 1977 лв.
Ср.работна заплата се увеличила с 8,4% - 636лв.,
защото се намалили работниците с 250 хиляди
Границата на бедност нагоре с 0,1% спрямо м.г.
Тенденцията е към поскъпване на живота!
/Ива Николова, София/
  6 август 2010г.
  Необходимите средства за нормално съществуване на 4-членно домакинство
са 1977 лв. или 494,36 лв. на човек. 
  Това показват наблюденията на КНСБ за издръжката на живот през
юни, съобщиха от пресцентъра на синдиката.
  По последни данни на НСИ средната работна заплата
за март 2010 г. отбелязва реален ръст от 8.4 на сто и достигна
636 лв, отчитат от КНСБ, данни цитрани и от БТА.
  Според методиката на КНСБ за определяне на границата
на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено
важни стоки и услуги за физическо оцеляване, тя е достигнала
185, 21 лв. на човек, което показва намаление от 0,5 на сто
спрямо март и ръст от 0,1 на сто спрямо юни 2009 г.
  Според директора на Института за социални и
синдикални изследвания към КНСБ Любен Томев тенденцията е към
поскъпване на живота - издръжката през юни е с 1,1 на сто
по-висока спрямо март 2010 г., а спрямо същия период на миналата
година увеличението е с 2, 8 на сто. Ако през юни 2009 г.
темпът на нарастване е с 0.4 на сто (спрямо предходното
тримесечие) и свидетелства за относително задържане на ценовите
равнища, през същия период на 2010 г. се наблюдава плавно
увеличение на ценовите нива.
  Върху поскъпването на живота влияят най-вече т.нар.
акцизни стоки, топлоенергията, природния газ и др., отчитат от
КНСБ. Това са основните фактори, които ще повлияят за
поскъпването на живота и през следващите месеци.
  През второто тримесечие на 2010 г. хранителните
стоки средно са поскъпнали с 1,2 на сто спрямо предходното
тримесечие, като най-значителни ценови изменения се наблюдават в
групата "Хляб и зърнени храни". Цената на брашното намалява с с
1,8 на сто, а на ориза с 0,7 на сто. Хлябът поевтинява с 0,2
процента, докато при сухите и сладкарски изделия се отчита
повишение от 2,2 на сто.
  Плодовете са поскъпнали с 2,1 на сто спрямо предходното
тримесечие. Цените на кравето масло с 1,9 на сто , а на
слънчогледово олио с 2 процента, докато при маргарина е отчетен
спад от 2,3 на сто.
  Цените на цигарите са нараснали средно с 28,7 процента,
а на годишна база с 36,1 на сто.
  Най-ярко изразен е сезонният спад в групата "Зеленчуци и
зеленчукови консерви" с 15,3 на сто. Като сезонен може да бъде
определен и спадът в цената на яйцата - с 25 процента, а на
годишна база с 8,7 на сто, отчитат от КНСБ.
  Месото е поевтиняло средно с 0.2 на сто.
  При нехранителните стоки и услуги като цяло се наблюдава
повишение на цените с 1 на сто, като на годишна база
увеличението е с 2,9 процента.
  За една година цените на тока и парното са се увеличили 
с 3 процента.
  Нарастването на средната работна заплата се дължи главно
 на намаление на числеността на наетите, които към март са
намалели са 249 хил. спрямо същия месец на миналата година,
изчисляват от КНСБ.