Държавата плаща двойно за едни и същи имоти

Има политическа воля за връщане на държавата на дадени
неправомерно земи и имоти, каза в Народното събрание премиерът
Бойко Борисов
През миналото управление държавата загуби много имоти
Сега същата държава пак ще плаща !

София, 30 юли 2010г.
  Има политическа воля за връщане на държавата на дадени
неправомерно земи и имоти, каза в Народното събрание премиерът
Бойко Борисов, цитиран от БТА.
  По време на предишните две управления държавата загуби
много имоти - гори, земеделски земи, т . нар. "царски имоти",
"Алея Първа" във Варна и други, посочи в своето питане,
народният представител Екатерина Михайлова. Според нея не може
само МРРБ да се справи с този проблем. Необходима е политическа
воля за възстановяване на собствеността на държавата, каза тя.
   Премиерът посочи, че министърът на земеделието и горите
Мирослав Найденов е сезирал съда с искания за възстановяване
на добиви от върнати гори в Рила на наследниците на цар Борис
Трети, както и връщането на тези имоти отново на държавата.
Министърът на регионалното развитие също прави необходимото за
връщането на земи и гори, дадени от държавата, посочи
премиерът. Тези процедури са скъпи и отнемат много време, добави Борисов.
   Същата държава, която сега си иска обратно имотите, е
направила всичките тези нарушения, каза Борисов. Веднъж
държавата решава едно, а после пак тази държава дава тези
решения на съд, каза Борисов. Това ще струва пари на същата
тази държава, която е дала имотите. Много адвокатски кантори
работят по тези въпроси, посочи той.