“Бакалавър” може и платено в България

Отново ще има и платено обучение 
за степен "бакалавър" реши парламентът
Тази година ако не си приет редовно
отиваш и си плащаш и учиш - 
от догодина само 5% 
Искат "много добър" успех!

София, 29 юли 2010г.
	Ще има и платено обучение в образователно-квалификационна
степен "бакалавър",  реши парламентът, който прие на второ
четене  промени в Закона за висшето образование.Измененията са
внесени от Галина Банковска /ГЕРБ/ и група народни
представители, съобщиха от прес-службата на парламента.
	Депутатите гласуваха висшите училища да имат право да извършват
обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен
"бакалавър" и "магистър" по професионални направления и
специалности от регулирани професии, които са получили при
програмната акредитация оценка "много добра". Изискването е
висшите училища да имат също оценка добра или много добра при
институционална акредитация.
	Броят на студентите платено обучение не може да надхвърля  5
процента от  определения  капацитет на съответното професионално
направление или капацитет на съответната специалност от
регулираните професии. 
	За учебната 2010 - 2011 обучението ще се извършва по решение на
Академичния съвет на съответното висше училище, в рамките на
съответния свободен капацитет, за лица, които са кандидатствали
във висшето училище, участвали са в класирането, но не са приети
за редовни студенти.  От следващата учебна година приемът ще се
извършва по новия ред.
ПРИПОМНЯМЕ:Ново за образование получено в чужбина
РАЗШИРЕН ВАРИАНТ С МНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА ИЗВЪН ЗАЛАТА:
Просветният министър: “България е там – където се говори български език!”