Ако имате репресиран близък след 9-ти септември 1944г.

Политическа реабилитация за репресираните в първите
3 дни след 9 септември 1944 г. гласува парламентът
Взимат пенсия от 1 януари 2011г.
За осъдените по дела: №3 от Народния съд 1945 г.,
№452 от Върховния съд през 1952 г.,
№248 и 1166 от Софийския областен съд през 1949 г. 
София, 28 юли 2010г.
	Политически реабилитирани вече могат да бъдат и незаконно
репресираните в първите три дни след 9 септември 1944 година.
Това приеха депутатите на второ четене при промени в Закона за
политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
	Досега законът предвиждаше реабилитация за незаконно
репресираните заради техния произход, политически убеждения или
религиозни вярвания в периода от 12 септември 1944 г. до 10
ноември 1989 година. С промените, предложени от депутата от
Синята коалиция Лъчезар Тошев, се реабилитират пострадалите след
9 септември 1944г., разясняват от БТА.
	В графата попадат и осъдените от  Народния  съд през  1945 г.
по дело номер 3, както и от Върховния съд през 1952 г. по дело
номер 452 и от Софийския областен съд  по дела номер 248 и номер
1166  през 1949 г.
 	Всички реабилитирани ще могат да подадат заявления за
обезщетение и добавка към пенсиите по силата на този закон след
1 януари 2011 г.

2 comments for “Ако имате репресиран близък след 9-ти септември 1944г.