10 пъти повече емигранти за 1 година

Bye-Bye Bulgaria

Извън Европа най-много заминават в САЩ и по-малко в Канада

Двойно повече жени напускат Родината

Най-желана е Испания, следва Германия

Нито един в Молдова и Румъния

27 юли 2010г. Най-предпочитаната страна, към която се отправят българските емигранти, е Испания, следвана от Германия и Гърция, сочат данни на Националния статистически институт, изпратени на BulgariCA.com.

От България с адрес в чужбина, през 2009 г. са се изселили 19 039 души, от които 8353 мъже и 10 686 жени, показва броят на обработените официални съобщения за промяна на настоящ адрес.

Шокираща е разликата, ако се погледнат цифрите през 2008-а година, когато официалната статистика е отчела общ брой на емигрантите – 2112, или близо 10 пъти по-малко от следващата календарна година, от които 766 мъже и почти двойно повече жени – 1346. През предходната 2007 г. общо 2958 българи са сменили настоящия си адрес от България с адрес в чужбина, като 1119 от тях са мъже и 1 839 са жени.

По-голямата част от българите се заселват в някоя от европейските страни. От напусналите България през 2007 г. и 2008 г. най-предпочитаната страна е Испания, следвана от Германия и Гърция. Много се отправят към Турция, Великобритания, Италия. От напусналите България през 2008 г. нито един не се отправил към Босна и Херцеговина, Молдова, Румъния и Исландия.

Извън Европа, следващата дестинация, към която се отправят най-много наши сънародници, е САЩ. По-малко са тези, които отиват в Канада. Единични са случаите на българите, които избират да живеят в някоя от южноамериканските страни. Малко са и тези, които отиват в Азия, Африка или Нова Зеландия. През 2008 г. в Азия са се заселили 16 българи, а в Африка и Нова Зеландия само по един.

ШОКИРАЩАТА РАЗЛИКА ИДВАЛА ОТ НОВИТЕ ДОКУМЕНТИ

Според методологията на НСИ – като емигранти се отчитат само хората, които са заявили официално своя адрес в чужбина. Това обяснява голямата разлика в броя на емигрантите през 2009 г. и през 2008 г., като за 2009 г. статистиката отчита 19 039 души, а година по-рано – само 2112. „Всъщност това не е реалната цифра на емигрантите, а това са хората, които са заявили, че живеят в чужбина, тоест те са заявили адрес в чужбина. Тези хора може да са напуснали страната тази година, но може предишната или преди няколко години. Това е във връзка най-вече с подмяната на документите за самоличност. Сега през 2010 г. е най-голямата офанзива, тъй като предстои подмяна на личните карти, освен на паспортите. Увеличението на потока на емигрантите се дължи именно на тази подмяна на документите”, обяснила пред Фокус Стефка Блажева – началник на сектор „Статистика на миграцията и равните възможности” в Националния статистически институт (НСИ).
Няма данни за това колко души на година напускат страната, тъй като
съгласно Закона за гражданската регистрация хората, когато отиват да живеят в чужбина, нямат задължението да обявяват това пред официалните власти или да се отрегистрират.
Чужденците, които идват да живеят в България, се регистрират в МВР, дирекция „Миграция”. Това създава проблеми за статистиката, тъй като тя работи с индивидуални данни – ЕГН, ЛНЧ или ЛНТ, които се съдържат в базата на МВР.
Друг проблем за отчитане на броя на имигрантите е, че гражданите на Европейския съюз, които се заселват в България, не са длъжни да получават разрешения и регистрация. „В рамките на демографската статистика това е областта, в което имаме най-малко данни и така да се каже имаме празнота от информация. Това е проблем не само за нас, а и за повечето страни.

Емигрантите по принцип трудно се хващат. Не можеш да регистрираш или да преброиш лице, което не е в страната, дори и тези, които напускат страната със зелени карти , тези, които емигрират за Канада”, обясни Блажева.