България с най-висока смъртност и най-висок отрицателен прираст в ЕС

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е политически и икономически съюз между 27 европейски държави. ЕС се простира на площ от 4 325 675 км² и има над 490 милиона граждани. Ако Европейският съюз беше държава, то той би бил седмата по територия (след Русия, Канада, Китай, Бразилия, САЩ и Австралия) и третата по население (след Китай и Индия) страна в света. Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на лица, стоки, услуги и капитали.В световен икономически план със своето население от 500 милиона души през 2008 г. ЕС е създал приблизително 30% от номиналния световен брутен продукт.

Родината ни е 3-та по спад на населението

Жителите на Европейския Съюз са 501,000,000 към 1-ви януари 2010

Повече от 5 милиона деца, родени в ЕС през 2009 г.

27 юли 2010г. Страната с най-висока смъртност в Европейския съюз/ЕС/ е България с 14,2 ‰, което е близо 50% повече от коефициентът за ЕС. Следват  Латвия с 13,3 ‰ и Унгария (13,0 ‰). Това показват оповестените данни днес от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Общо 4,8 милиона смъртни случаи са регистрирани в ЕС през 2009 г. Коефициентът на смърт е 9,7 на 1000 жители, също както през 2008 г.

Страните с най-висок отрицателен прираст са България и Латвия – с по 3,6 души на всеки хиляда души от населението на страните. Намаляло е и населението на Унгария (-3,4 промила) и Германия (-2,3 промила).

През 2009 г., 5.4 милиона деца са родени в EС. Коефициентът на раждаемост е 10.7 на 1000 жители, леко надолу в сравнение с 2008 г. (10.9 ‰). Най-висок прираст на населението е регистриран в Ирландия (+10,2 промила), както и в Кипър (+5,5 ‰), Франция (4,3 ‰), Люксембург (4,0 ‰) и Великобритания (3,7 ‰).

На 1 януари 20101 г. населението на ЕС се оценява на 501,100,000, в сравнение с 499,700,000 на 1 януари 2009 г. Населението на ЕС нарасна с 1,4 милиона през 2009 г., с годишен темп от 2,7 на 1000 жители, в резултат на естествен прираст от 0,5 млн. евро (1.0 ‰) и нетна миграция от 0,9 млн. евро (1.7 ‰).

През 2009 г. малко над 60% от увеличението на населението на ЕС e от миграцията. Като относителна стойност, Люксембург (13.2 ‰), Швеция (6.7 ‰), Словения (5,8 ‰), Италия (5.3 ‰) и Белгия (5.1 ‰) е най-големият нетен приток, а Ирландия (-9.0 ‰ ) и Литва (-4.6 ‰) отбелязват най-високите нетни изходящи потоци.

В заключение на населението в ЕС се увеличава в 19 страни членки и е намалял в 8, със значителни различия между държавите-членки. Най-големите относителни понижения се наблюдават в Люксембург (17.2 ‰), Швеция (9.1 ‰), Словения (7,2 ‰), Белгия (7.1 ‰) и Великобритания (6.7 ‰), и най-големите спадове в Литва (-6.2 ‰), Латвия (-5.7 ‰), България (-5.6 ‰) и Германия (-2.5 ‰).

ЛЕГЕНДА: ‰ означава “промил”, или “едно на хиляда”