Българите не желаят чужбина

С 1/3 са намалели пътуванията
на българите в чужбина 
Близо 50% е спадът за САЩ и Канада
Нашенци главно пътуват "по бизнес"
Увеличиха се чуждите туристи в България

София, 27 юли 2010г.
  Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2010 г.
са 316.9 хил., или с 34.8% по-малко в сравнение с юни
2009 г. Това се казва в съобщение, изпратено до BulgariCA.com от
пресслужбата на Националния статистически институт/НСИ/. В сравнение
със същия месец на 2009 г. увеличение на пътуванията на
български граждани е регистрирано само към Дания - с 4.3%.
 Най-голям е спадът на пътуванията към Япония - с 86.7%,
към Израел - с 57.8%, към Гърция - с 57.7% (!?), към
Словакия - с 54.8%, към Чехия - с 53.6%, към Малта -
с 48.8%, към Канада - с 46.9%, към Румъния - с 46.3%,
към САЩ - с 44.0 на сто, към Австрия - с 42.1%,
към Финландия - с 41.8% и към Унгария - с 38.3%.
  Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на
български граждани в чужбина са тези "по бизнес - 40.5%.
  Посещенията на чужденци в България през юни 2010 г. са 970,200
и нарастват с 1.4% спрямо същия месец на 2009 г.
  В сравнение с юни 2009 г. е регистрирано увеличение на
посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с
9.2%. Намаление е отчетено при посещенията на чужденци в
България със служебна цел - със 17.3%, се посочва още в съобщението.
  Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския
съюз намаляват общо с 3.1%, като най-голям е спадът на
посещенията от Словакия и Дания - съответно с 66.2 и 56.1%.
Отчетено е увеличение на посещенията от Гърция - със 116.3%,
от Испания - с 47.3%, от Италия - с 28.2% и от Австрия - с 10.1%.