Гласуваха децата да започват училище на 5 години

Парламентът прие на първо четене да се въведе задължителна предучилищна подготовка на децата от петгодишна възраст

Глобите за родители, настойници или попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училищата и в детските градини за задължително обучение, се увеличават от 100  до 1000 лева. При повторно извършване на нарушението глобата се предвижда да стане от 250 до 2500 лв.

София, 21 юли 2010г. Парламентът прие да се въведе задължителна подготовка училище на децата от навършване на петгодишна възраст.  Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за народната просвета, внесени от Министерския съвет, със 78 гласа “за”, 7 “против” и 22 въздържали се.

Предвижда се задължителната подготовка на децата да се осъществява в подготвителни групи в детските градини или в училищата, като родителите или настойниците няма да заплащат такса за обучението, но ще покриват средствата за храноден.

В едногодишен срок от влизането в сила на измененията общините трябва да създадат условия за обхващане на всички деца, подлежащи на задължителна подготовка за училище. Вероятно между първо и второ четене срокът ще бъде удължен.

В мотивите на законопроекта се посочва, че въвеждането на задължителна подготовка на децата за училище от 5-годишна възраст произтича от работната програма “Образование и обучение 2020” за изпълнение решенията на Лисабонската стратегия.

С измененията глобите за родители, настойници или попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училищата и в детските градини за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се увеличават от 100  до 1000 лева. В момента тази глоба е от 10 до 100 лева. При повторно извършване на нарушението глобата се предвижда да стане от 250 до 2500 лв.

Председателят на комисията по образование в парламента Огнян Стоичков /”Атака”/ посочи, че не е постъпила статистика колко от общините са готови да осигурят условия за предучилищна подготовка на петгодишните. Не може да правим експерименти с децата, отбеляза той. Според Стоичков не може законът да е един в Сандански, а друг в Смолян, в зависимост от това дали може да бъде приложен. Идеята е добра, но изпълнението й, трябва да бъде, когато сме готови, смята той.

Станислав Станилов от “Атака” отбеляза, че ромчетата ще дърпат назад образованието на българските деца. Милена Христова /Коалиция за България/ се възмути от изказването му и го определи като ксенофобско.

Не става въпрос по принцип за малцинствата, а за социални номади, разясни Станилов. Тези деца не искат да учат, родителите не ги пращат на училище и за тяхната адаптация се изискват съвършено други мерки, за които обаче са необходими страшно много пари, добави той.

………………………………………………………………….

Започнаха записванията за новата учебна година в „Иван Вазов“ – българскато училище в Лос Анджелис.

IVAN VAZOV – BulgariCA
PO Box 291661, LA, CA 90029
(213)272-0568, f(323)953-3555

ivanvazovla@gmail.com, bulgarica@gmail.com

3 comments for “Гласуваха децата да започват училище на 5 години