US-посланикът за Евродоклада за България

Джеймс Уорлик: Приветстваме силния стремеж
към реформи, който България показва в периода
от миналогодишния доклад на ЕК
Ние се ангажираме да работим с българското правителство
за осъществяването на тези цели!

София, 21 юли 2010г.
  През изминалата година българското правителство направи
важни реформи за утвърждаване на върховенството на закона, както
е отбелязано в Доклада на Европейската комисия за напредъка на
България в областта на вътрешния ред и правосъдието. Това
посочва посланикът на САЩ у нас Джеймс Уорлик, цитиран в
разпространено от дипломатическата мисия съобщение за медиите.
  Приветстваме силния стремеж към реформи, който България
показва в периода от миналогодишния доклад на Комисията,
публикуван през юли 2009 г., до днес. Това включва промените в
Наказателно-процесуалния кодекс, които са жизненоважни за
борбата с организираната престъпност и корупцията, отбелязва
Уорлик.
  Той посочва, че докладът също така отбелязва голямото
значение на по-нататъшния напредък в реформата на съдебната
система за по-голяма ефективност, отговорност и
последователност в правораздаването. Правителството на САЩ
горещо подкрепя инициативите на България да се заеме с тези
въпроси, както и усилията й да укрепи върховенството на закона и
да повиши отговорността на магистратите.
  Ние се ангажираме да работим с българското правителство за
осъществяването на тези цели, така че хората в България да имат
справедлива съдебна система, посочва американският дипломат.
Семинар на тема "Комуникационна стратегия за популяризиране в България
на Новата стратегическа концепция на НАТО" ще се състои 22 юли в София. 
Форумът е организиран от Регионалния център за евроатлантически инициативи,
с подкрепата на НАТО. Съорганизатори са МО, МВнР, посолството на САЩ в България
 и Дипломатическият институт.

1 comment for “US-посланикът за Евродоклада за България