Доклад на Европейската Комисия за България

СЪДЪРЖАНИЕ  – ОРИГИНАЛЕН ТЕКСТ – МНЕНИЯ

Европейската комисия, известна още като Еврокомисия, а официално като Комисия за европейските общности, е изпълнителният орган на Европейския съюз (ЕС). Главната ѝ роля е да предлага и постановява закони, както и да действа като „пазител на договорите“, което осигурява правната основа за ЕС. В някои отношения ролята на Еврокомисията е аналогична на изпълнителния орган в националното правителство, но същевременно тя се различава в други аспекти.

ЕК: България има голямо желание, но няма крайни резултати, особено в съдебната система

Премиерът: “Гузен негонен бяга – Магистратите тегнат като воденичен камък върху народа!”

Главният прокурор: “Ще се работи по препоръката за преглед и цялостен анализ на слабостите в работата на прокуратурата, като в това участие вземат и чуждестранни експерти. Произнесените близо 50 000 присъди миналата година по битови престъпления са малко. Тревожно е и това, че е изключително голям броят на лицата с повече от четири висящи дела, които са на свобода.”

Министърът на финансите: “За да се изпълнят някои от препоръките на ЕК са необходими  повече  пари!”

Брюксел, 20 юли 2010 г. Днес Европейската Комисия (ЕК) публикува Доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, в който тя докладва за състоянието на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност в България.

В поредния си, четвърти, мониторингов доклад за напредъка на България в областта на вътрешния ред и правосъдието Европейската комисия изразява мнението си, че България има воля и желание, но няма крайни резултати в съдебната система.

Комисията използва шест показателя, свързани със съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, които са свързани помежду си.

В рамките на механизма за сътрудничество и проверка Комисията прави годишна оценка на напредъка през лятото и междинен доклад през зимата. Настоящият доклад е четвъртият годишен доклад за оценка.

Последният годишен доклад за оценка, публикуван през юли 2009 г., посочи, че България бе дала тласък на реформите и бе постигнала първите резултати под формата на нарастване броя на делата за измами със средства от фондове на ЕС, окуражаваща статистика за извършени проверки на съдилища и прокуратури, известен напредък в еднаквото прилагане на законодателството и по отношение на идентифицирането на забавяния при дела за организирана престъпност и корупция по високите етажи на властта. На фона на продължаващите улични убийства и неуспеха по отношение на арестуването на известни престъпници докладът направи заключение, че все още липсваше достатъчна политическа ангажираност за по-широки инициативи.

Комисията актуализира своята оценка в междинния доклад, публикуван на 23 март 2010 г.

Настоящият доклад обръща внимание на силния устрем за реформи, който се забелязва в България от последния годишен доклад на Комисията от юли 2009 г. Новата стратегия на българското правителство за съдебна реформа показва наличието на силна политическа воля за постигане на задълбочена и трайна реформа на съдебната система. Освен това, в доклада се препоръчва България да подобри съдебната практика, за да даде възможност на съдебната власт да бъде по-дейна и да демонстрира по-голямо чувство за отговорност.

В областта на съдебната реформа България прие важни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които целят да подобрят ефективността на наказателните процедури.

Най-належащите реформи за подобряване на ефективността, отчетността и последователността на съдебния процес чрез изменения на Закона за съдебната власт са в процес на обсъждане от правителството. Същевременно анализът на Комисията посочва сериозни недостатъци в съдебната практика както по отношение на прокуратурата, така и по отношение на съда. Съдебният процес в България страда от липсата на инициатива и професионален капацитет. При сложните разследвания се наблюдава липса на посока и цел, а процедурите са прекалено формални и прекалено дълги и често се провалят в съда.

България повиши усилията си за борбата с организираната престъпност и корупцията. Укрепена бе структурната организация на прокуратурата за борба с измамите със средства от ЕС и с организираната престъпност. България повдигна известен брой обвинения по отношение на организираната престъпност и корупцията по високите етажи.

И все пак, прекалено малко са случаите, които са приключили в съда. Необходими са допълнителни усилия за подобряване на професионалната практика на полицията и съдебната власт, а именно по отношение на разследването на сложни дела. Докладът отчита нуждата да се подобри защитата срещу измами и конфликт на интереси при обществените поръчки. Трябва да се следват плановете за доусъвършенстване на законодателството по отношение на отнемането на имуществото. Защитата срещу конфликт на интереси трябва да бъде допълнително засилена в прегледа на закона за предотвратяване на конфликт на интереси и неговото прилагане.

България трябва да подобри професионалната практика в рамките на полицията, прокуратурата и съдилищата. Съдебната власт трябва да поема инициативата по-често и да проявява по-силно чувство на отговорност. Публичните средства трябва да бъдат по-добре защитени срещу измами и конфликт на интереси.

Комисията ще продължи да подкрепя усилията на България и ще направи следващата си годишна оценка на напредъка през лятото на 2011 г.

Кои са шестте показателя, формулирани за България?

1. Приемане на изменения в Конституцията, които премахват всички двусмислия по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

2. Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов Закон за съдебната власт и на нов Граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на Наказателно-процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза.

3. Продължаване на реформата на съдебната власт с цел повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Оценяване на въздействието на тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.

4. Провеждане на професионални и безпристрастни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище и докладване за тях. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.

5. Вземане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите (митниците) и в местното управление.

6. Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области.

Къде можете да намерите доклада?

Оригиналният текст на докладa се намира на следният .pdf-файл на Английски език /English/: Doklad EK BG 20 July 2010

МНЕНИЯ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ПРАВИТЕЛСТВОТО

Бойко Борисов: Изпълняваме ангажимента да върнем доверието на ЕК в България и това е много ясно посочено в доклада на ЕК

София, 20 юли 2010г. Изпълняваме ангажимента да върнем доверието на ЕК в България и това е много ясно посочено в доклада на Европейската комисия, каза пред журналисти в МС днес премиерът Бойко Борисов.

Борисов  благодари на ЕК  за доклада и каза, че в България се приемат всички забележки и препоръки. Още следващата седмица ще бъде приет план как тези препоръки да бъдат изпълнени, каза Борисов.

От 1 януари 2011 година трябва да заработят специализираните съдилища. Специализираните състави се толерират изключително много от страна на ЕК, каза премиерът. Борисов препоръча на съдебната система внимателно да прочетат доклада и да се съобразят с неговите препоръки. България трябва да укрепи дейността на т.нар. “комисия Кушлев”, която  се  занимава с отнемане на имущество придобито по престъпен начин.

През август комисиите  на Народното  събрание трябва да подготвят законопроектите които още в първите сесии да влязат за обсъждане. Самата изпълнителна власт е установила проблеми в Закона за обществените поръчки и затова в срок от три месеца ще бъде направен нов закон, каза Борисов.

Помолен да коментира  предложението на съдията Лазар Груев докладът да не се използва за война на институциите, премиерът препоръча на председателя на ВКС Лазар Груев да напише на ЕК, за това, с което е съгласен или пък не е съгласен в доклада и да даде своите предложения.

“Те самите са като гузен негонен бяга –  ами то  така се чете от всички. Магистратите (служителите на съдилищата, всички съдии) тегнат като воденичен камък върху народа. Нека те да бъдат любезни и да си кажат. Точно тези хора, които най-малко си бяха свършили работата, според доклада,  бяха тези, които си получиха 13 и 14 заплата”, каза Борисов.

Маргарита Попова – министърът на правосъдието (родена на 15 май 1956 г. в София, висше образование -1980, специалност българска филология и втора специалност немски език от СУ „Св. Климент Охридски“, 1989 – завършва право в същия университет, започва като прокурор през 1990г.) : “Политическите ангажименти на правителството относно съдебната реформа е изпълнено на 100 процента. Самото подобряване на съдебната практика и на разследването е в правомощията на  съдебната власт!”

Главният прокурор Борис Велчев (роден на 26 април 1962 в София, син на дипломата Владимир Велчев и юристката Нина Велчева, внук е на Борис Велчев, който е член на Политбюро на ЦК на БКП.)

Докладът на Европейската комисия, излязъл днес, е най-добрият досега. В него има доста критики, но той е доказателство, че механизмът за сътрудничество и проверка дава своите резултати, допълва Велчев. Днес правителството има повод да се гордее. Поздравявам премиера Бойко Борисов и министрите Цветан Цветанов и Маргарита Попова. Основателни са препоръките на ЕК за по-широка работа на прокуратурата по измамите с еврофондовете, както и препоръката за това да не се правят повторни проверки при започнати по същите случаи производства. Ще се работи и по препоръката за преглед и цялостен анализ на слабостите в работата на прокуратурата, като в това участие вземат и чуждестранни експерти. Този доклад е първият, който акцентира върху необходимостта от качествен административен контрол.

Произнесените близо 50 000 присъди миналата година по битови престъпления са малко. Тревожно е и това, че е изключително голям броят на лицата с повече от четири висящи дела, които са на свобода.”

Висшия съдебен съвет: “Като орган за управление на съдебната власт, Висшият съдебен съвет осъзнава ролята си на адресат на основните изводи и препоръки, залегнали в доклада. Документът съдържа обективни констатации за положителните моменти и недостатъците в дейността на отделните звена в съдебната система. Справедливо са изтъкнати достигнатите резултати в работата на ВСС по отношение на дисциплинарната практика, безкомпромисното отношение в проявите на неетично поведение на магистрати, както и активната роля  на ВСС за предприемане на организационни и административни мерки, насочени към ускоряване движението на делата и своевременно приключване с краен съдебен акт. Като орган за управление на съдебната власт,  ВСС ще продължи активната си позиция да гарантира еднаквото и точното прилагане на закона и постановяването на  ефективни и справедливи  решения и присъди. В настоящия момент съветът  съзнава високата отговорност за избора на административни ръководители, както и за кариерното израстване на магистратите и полага резултатни усилия за максимална обективност и прозрачност на процеса.”

Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд (ВКС) (Роден е на 29 март 1956 г. в София. До назначаването му за конституционен съдия е зам-председател на Правния съвет към Президента на Р България Георги Първанов. От 2007 година е председател на ВКС.):

Докладът на ЕК е реалистичен и партньорски, защото отразява вярно както прогреса, така и необходимостта от допълнителни усилия, включително с участието на европейски експерти, в изпълнение на критериите, заложени в Механизма за сътрудничествои контрол. Ясно е, че механизмът играе полезна допълваща роля към усилията на българските институции в борбата срещу престъпността и корупцията и за установяване върховенството на закона. За мен основният извод от верния прочит на доклада е, че всички институции, ангажирани с противодействието на организираната престъпност и корупцията, следва да мобилизират в максимална  степен наличния ресурс и заедно, съобразно конституционните им правомощия, да продължат усилията във вярната посока. Грешка ще бъде, ако за пореден път докладът се прочете както “дяволът евангелието” и се използва за междуинституционални нападки, обвинения или себеизтъкване. Длъжни сме да работим всички заедно за укрепване на държавността, за да усетят българските граждани, че държавата стои зад тях и ги подкрепя в стремежа им към справедливост, в основата на която винаги и във всяко общество са били демократичните закони и независимия съд.”

Цветан Цветанов – Вицепремиер и министър на вътрешните работи  (роден на 8 април 1965 г. в София, от 1987 г. работи в МВР, от 27 юли 2009 г. зам-министър-председател и министър на вътрешните работи в новото правителство на Бойко Борисов.)

“Трябва да продължи реформата в полицията. Представители на Германия са тук  за повишаване на квалификацията на българските полицаи! Пред ръководството на МВР в момента стои предизвикателството да се затвърди постигнатото досега. Уверявам ви, че в близките дни ще има добри операции. Всички законодателни промени, свързани с дейността на МВР и със съдебната реформа ще бъдат приоритетно изпълнени, ще има разработен план до вторник, който ще бъде приет на заседание на МС. Представителите на съдебната система при възможност да се запознаят с жертвите на престъпления. Само така магистратите ще разберат, че присъдите, които са постановили, не отговарят на очакванията и интересите на обществото. Липсата на политическа воля допреди година (преди партия ГЕРБ на власт) бе пречка разследващите да вършат ефективно своята работа.”


Симеон Дянков – вицепремиер и министър на финансите (роден в София на 13 юли 1970 в София. От 2009г. вицепремиер и финансов министър по предложение на премиера Борисов):

“За да се изпълнят някои от препоръките на ЕК са необходими  повече  пари, които ще влязат в проектобюджета за 2011 година!”

“Направихме срещата  с журналистите за доклада днес, защото имаше огромен натиск от страна на медиите,” каза на края на специалната пресконференция днес премиерът Бойко Борисов.

Моника Ханс Панайотова /ГЕРБ/ – председател на парламентарната Комисия по европейските въпроси /КЕВ/, която оглави комисията, като зае мястото на Светлин Танчев, замесен в скандалната поправка в Закона за наркотичните вещества. До 14 юли 2010г. Панайотова дори не беше член на тази комисия. (родена на 19 август 1983 г. в София., завършва международни отношения в УНСС през 2008г., когато е избрана за председател на младежката организация на ГЕРБ (МГЕРБ). Първо станва член на сдружението, след това става учредител на партията на 3 декември 2006 г. Членовете на МГЕРБ са на възраст между 18 и 31 години. На учредяването на МГЕРБ Бойко Борисов обещава 40% да попаднат в управлението на страната. Мото: “Силата е сумата от ресурсите, с които разполагаш, умението да ги приложиш и желанието да го направиш.”):

“Българското правителство има европейска визия и това е отбелязано в доклада на Европейската комисия. Основното послание на докладите при предишното правителство е било страната ни да спазва правилата, а сега мнението на ЕК е, че има устрем за реформи. Докладът съдържа три ключови послания – силната воля, устремът за реформи и качеството на информацията, която вече се обменя между България и Брюксел.  До момента не са добри отношенията на доверие в комуникацията с ЕК. Оценено е, че решенията се обсъждат на етап идеи и се използва предварителната експертиза на ЕК, което показва, че българското правителство работи прозрачно. С удоволствие четох доклада на Европейската комисия, защото виждам, че България върви в правилната посока!”

Живко Тодоров – председател на парламентарната комисия по външна политика и отбрана /ГЕРБ/:

“Дълги години критиката на Европейската комисия /ЕК/ беше насочена към борбата с престъпността и с несправедливите решения, които съдебната система генерираше, а основното сега е, че няма показател, по който да не са отчетени резултати. Реформата в съдебната система не е приключила. С промените съдебната системна трябва да работи по-бързо, по-прозрачно и решенията й да са на базата на реални факти и обстоятелства. По-прозрачен и ефикасен трябва да стане начинът на назначения на магистратите, смята още той. Най-важното от доклада е, че той отчита политическата воля на правителството да се справи с поставените пред обществото проблеми. В момента работна група е ангажирана за изработката на новия Наказателния кодекс /НК/, който се предвижда да бъде приет през следващата година.”

ЦИФРОВО ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТЕМАТА ЗА СЪДИЛИЩАТА – ПОСЛЕДНИ ФАКТИ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

29000 делавери с имоти – най-много в Добрич, Пловдив и Русе

Над 300 са случаите за дадено право на строеж в Добрич в разрез със закона, съобщиха от Върховната административна прокуратура. Всички те са разрешени от различни кметове на града, а не както трябва от общинския съвет. В Пловдив са продавани общински жилища на цена със 7000 лева по-ниска от данъчната оценка. Нарушения са установени и в две населени места в района на Русе. ВАП проверява близо 29 000 подобни случаи, като вече в 2000 от тях има открити нарушения. Проверката е за периода от 2004 година до сега. Обект на инспекцията са и заменките на имоти.

СЪМИШЛЕНИЦИ

Ген. Атанас Атанасов – председателят на ДСБ-София (“синята” партия на Иван Костов в Синята коалиция с СДС) и бивш директор на Национла служба “Сигурност” 84-то правителство на Иван Костов. (На 10 декември 1999 година предоставя на министър-председателя Иван Костов списък с 226 имена от доклад за корупция. Впоследствие са уволнени 10 министри, сред които Богомил Бонев (министър на вътрешните работи), Марио Тагарински и Александър Божков.):

“За съдебната власт документът е назидателен, даже заканителен. Комисията насърчава волята, която на този етап изпълнителната и законодателната власт демонстрират на думи, но очаква те да станат факти – тя ясно казва

“искаме тези ваши идеи да се превърнат в политика, на този етап това не се случва”.

Високо се оценяват акциите на МВР по отношение на организираната престъпност, но липсва координиращият център за цялостна стратегия, какъвто би трябвало да бъде Министерството на правосъдието/МП/. В днешната политическа ситуация на Министерството на правосъдието не му се чува гласът.  Неглижирането му е лошо за една демокрация, защото там би трябвало да е ковачницата на законите, всеки един законопроект би трябвало да минава през него за експертиза. Това не се прави и води до дефекти и спорове в пленарна зала за конституционосъобразността на актовете. Истината е, че съдебната власт е много сериозно загнила в някои свои части, тя е длъжник на българското общество. От друга страна изпълнителната власт пък разкрива неспособност да се бори с висшата корупция на бившето правителство, а прокуратурата работи избирателно!”

Мартин Димитров – председател на СДС и съпредседател на Синята Коалиция с ДСБ (роден на 13 април 1977 г. в София):

“Положителната оценка, дадена от Европейската комисия /ЕК/ по отношение на политическата воля за справяне с корупцията и организираната престъпност, съвпада с тази на Синята коалиция. Лица, за които обществото знаеше, че имат криминална дейност и не бяха закачани последните осем години, сега са обект на разследване, няма как да не кажем, че това е нещо добро. Трябва обаче да се извърши и необходимата реформа на съдебната система, защото има проблеми и те трябва да бъдат решени. Нашите анализи показват, че в момента ГЕРБ се колебае дали да не попълни Висшия съдебен съвет /ВСС/ по досегашната практика без да променя Конституцията и начина на избиране на членовете на съвета. СДС ще внесе в парламента законопроект, според който членовете във ВСС да се избират с мнозинство от две трети от депутатите, че така нито една партия няма да може сама да избере тези хора. Кандидатурите за членове на ВСС да са публични поне месец преди избора, за да може да има сериозен обществен дебат. По отношение на предложението за специализирани съдилища има някои положителни промени,  но СДС не може да обяви как ще гласува докато не види цялостния текст на проектозакона.

Димитър Стоянов – евродепутат от “Атака” (роден на 17 май 1983 в София, син на журналистката Капка Георгиева – гл.редактор на в-к „Атака“, и общественика Кин Стоянов, син на писателя Радой Ралин):

За мен това е много положителен доклад. Забелязва се, че в България се случва нещо ново, има желание за да се работи срещу корупцията, борбата с организираната престъпност, както и по всички въпроси, по които ЕК има забележки. В критичната част на доклада са посочени слабости, които са вътрешна част от съдебната система – например неефективност на дадени магистрати и на прокурори. България е поставена значително на по-висока позиция от Румъния, защото румънският доклад е изключително критичен. Само за една една година имаме радикална промяна на ситуацията, защото тогава критиките срещу България бяха доста остри, а докладът за Румъния –  доста мек.”

ОПОЗИЦИЯ

Христо Бисеров – зам-председателят на ДПС (роден 21 ноември 1955 в Хасково. Член е на Националния съвет на Зелената партия (1990-91), част от Съюза на демократичните сили. След като ЗП напуска СДС, той става член на новата Консервативна екологична партия. Гл.секретар на СДС от 1994 до 2000 г. На 27 февруари 2001 г. той е изключен от СДС. През 2005 г. влиза отново в парламента като член на Движение за права и свободи (ДПС).):

“В доклада на ЕК за правосъдието и вътрешните работи има прекалено много препоръки и това показва, че усилията за реформи не са качествени, щом няма резултат! С доклада си ЕК ни казва, че се иска не просто воля, а качествена воля, и ни повтаря какво трябва да направим. Всички препоръки са основателни! Освен това комисията припомня, че голяма част от препоръките от миналата година не са изпълнени! Оптимизмът, който управляващите се опитват да внушат,  няма никакви основания. Критиките не са насочени основно към съдебната система, защото ЕК не разглежда България като съчетание от различни видове власти, а като страна-членка. Не е вярна разпространената информация, че докладът препоръчва създаване на специализирани съдилища – такова нещо въобще няма в текста и всеки може да го види.”

Сергей Димитриевич Станишев – председател на БСП и на ПГ на Коалиция за България (Роден на 5 май 1966 г. в Херсон, СССР (днес Украйна). Син е на Димитър Яков Станишев – бивш секретар на ЦК на БКП, отговарящ за международните връзки, и на проф. Дина Сергеевна Мухина от Факултета по славянски филологии на СУ. Сергей е съветски, след това руски гражданин до 1996 г., когато придобива българско гражданство и се отказва от руското. През 1989 г. Станишев завършва с отличие Историческия факултет на Московския държавен университет с дипломна работа: „Ролята на униформата за бойния дух на военнослужещите в Червената армия”. През 1995 г. е назначен за гл.експерт в отдел „Външна политика и международна дейност“ на Висшия съвет (ВС) на БСП, а от 1996 до 2001 г. е „завеждащ отдел“. Избран за министър-председател на Р България в правителството на КБ, НДСВ и ДПС на 16 август 2005 г. Управлението на кабинета на Станишев води до катастрофална загуба за тройната коалиция на парламентарните избори през 2009 г. Министри от кабинета на Бойко Борисов предават на прокуратурата данни за злоупотреба с държавни и европейски средства на министри от кабинета на Станишев.) :

“Тревожни са констатациите в доклада на ЕК за конфликти на интереси и нередности при обществените поръчки. Това поставя под въпрос и ефективното използване на европейските средства. Механизмът на наблюдение по правосъдие и вътрешни работи остава, въпреки че е имало възможност да отпадне през лятото на тази година. В доклада се констатира политическата воля на правителството за справяне с проблемите и това е добър знак. БСП споделя немалка част от препоръките към съдебната система.

ЕК трябва да отдели внимание и на независимостта на съдебната система от изпълнителната власт, което в България все повече е под въпрос.

Все още няма констатации по повод лобистките закони, които масово се прокарват в Народното събрание от ГЕРБ, но такива вероятно ще се появят в следващите доклади на ЕК. Това поставя все повече на дневен ред въпроса за приемането на закон за лобизма.  Такъв закон бе подготвен и приет на първо, но не и на второ четене от предишния парламент.

Секретарят на БСП Корнелия Нинова (родена на 16 януари 1969 г. Дипломира се в юридическия факултет на СУ “Климент Охридски”. Работи като съдия, юрисконсулт и изпълнителен директор. От септември 2005 г. до 2007 г. е зам.-министър на икономиката и енергетиката по външно-икономическата политика, до момента в който сегашният й партиен началник и тогавашен премиер Станишев не я уволни. От декември 2005 г. до настоящия момент е председател на Управителния съвет на “Булгартабак Холдинг”АД.) :

“В доклада се препоръчва да се създаде специална и независима комисия за конфликта на интереси, което означава, че

ЕК оценява действащата ресорна комисия в парламента като зависима.

От над 200 сигнала, подадени в комисията, за конфликт на интереси, нито един не е с някакво решение. Очевидно има информационно затъмнение, комисията работи непрозрачно, има политически чадър над управляващите и той се осъществява от Бойко Борисов, Иван Костов, Волен Сидеров и Мартин Димитров, защото управляват заедно в обща коалиция и комисията се ръководи от Димо Гяуров /Синя коалиция, бивш шев на спец-службите/.”

В ОТГОВОР НА … “една слънчасала”

Димо Георгиев Гяуров /Синята коалиция/ – ротационен председател на парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (роден на 11 май 1963 г. във Варна, Магистър е по право в СУ „Св. Климент Охридски”. През декември 1994 г. е избран за народен представител от СДС в 37-то Народно събрание. През март 1997 г. е назначен с указ на президента Петър Стоянов за директор на Националната разузнавателна служба. Освободен е от поста през февруари 2003 г., а от септември същата година е извънреден и пълномощен посланик на България в Будапеща. През 2009 г. Гяуров (СДС) става депутат в 41-во Народно събрание. Участва и във Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. На 18 юли 2010г. предложи трима депутати от ГЕРБ на съд за конфликт на интереси и непозволено лобиране, по закон от който те се отказаха) :

“Съвсем отговорно заявявам, че ако Корнелия Нинова е казала такова нещо, то е резултат само от слънчасване и от нищо друго. В доклада на Европейската комисия никъде не се споменава парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в частност, а се споменава работата по установяване и предотвратяване на конфликтна интереси по принцип. Корнелия Нинова не е прочела доклада и Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, а изказванията й са лъжа. Нинова явно не знае, че освен парламентарната комисия има маса органи в държавата, най-вече в администрацията, които имат задачи по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси. Нашите ангажименти са по отношение на няколко конкретно изброени органа и ние се занимаваме с техните членове, а не с конкретно всичко. Голямата част от дейността, свързана с тази тематика, не е наша. В доклада на ЕК всъщност се прави извод, че трябва да продължат законодателните промени и може би да се направи един независим орган, което вече е заложено в законопроекта за изменение на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси. В комисията няма подадени сигнали от БСП, по които да няма заключение. Не е вярно и твърдението, че представителя на Коалиция за България в комисията Борислав Великов някога се е противопоставял на начина на работа. Ще публикувам абсолютно всички протоколи на комисията, за да се види това. В 99 процента от случаите в комисията се гласува консенсусно и няма никакви противоречия.”