Ново за новите документи /български паспорти/

На снимките на документите за самоличност гражданите трябва да са с максимално открити лица, за да се избегне манипулация или друг човек да се представи с този документ

С какви аксесоари и как трябва да се снимат хората?

Интервю с Началникът на Паспортна служба на МВР и отговори на често задавани въпроси към МВР

19 юли 2010г. Една тема, която вълнува българите “зад граница” през последната година е издаването на новите български документи за самоличност. От момента на първото офоциално съобщение на МВР на 30 юни 2009г. /Новите паспорти – КОГА, ЦЕНА, ПРЕПОРЪКИ/ ние следим за вас и ви информираме за промените. Последните въпросителни са около снимката. По тази тема, както и най-често задаваните въпроси четем надолу.

Новото допълнение на биометрични данни е особено важно за комуникиращите със САЩ и обяснимо: Силен интерес за новите документи в САЩ. Защото това е задължително препоръчано условие за щатските власти, и особено за българите пресичащи границата на САЩ.

На снимките на документите за самоличност гражданите трябва да са с максимално открити лица, за да се избегне манипулация или друг човек да се представи с този документ. Това препоръчва Мария Костадинова – началник на дирекция “Документи за самоличност” в МВР в специално интервю дадено в началото на тази работна седмица за националната ни информационна агенция БТА.

Костадинова отбеляза, че не може да се каже, че преминало натоварването с издаването на новите документи за самоличност, но от МВР са създали необходимата организация за това да няма много чакащи.

МВР има възможност и с мобилни станции да обслужва на място организации, институции и фирми при заявено от тях желание. Изискването е за нови документи да има поне 80-90 души. Вече по тази схема са обслужени домове за възрастни хора, съдилища, прокуратури и други, поясни Костадинова. На място се прави всичко и връчването на документите.

В протокола за окончателно приемане на система за новите паспорти ще има забележки към фирмата, която доставя и обслужва техниката, каза Мария Костадинова.

Следва пълният текст на интервюто:

Въпрос: Оказа се, че мобилните станции за обработка на документи с биометрични данни могат да бъдат ползвани не само за хора в неравностойно положение, а и при групово преиздаване на документи в различни фирми и учреждения. Как става това?

Отговор: В началото от Сименс – фирмата, която доставя техниката, ни бяха казали, че мобилните станции са пригодени за един-два случая през деня. Но се оказа, че могат да се ползват за по-голям брой граждани. С леки промени успяхме за един ден да обработим на една мобилна станция 80-90 човека, което е нормално и за стационарните станции. Опасявахме се снимките да са некачествени, но се оказа, че всичко е наред.

От месец има указание на министъра на вътрешните работи да се организира дейността  по този начин и при необходимост да може да се пренасочат служители и мобилните станции да работят на пълен капацитет. Вече по тази схема са обслужени домове за възрастни хора, съдилища, прокуратури и други. На място се прави всичко и връчването на документите.

За целта има предварително изискване на ЕГН и имената, както и сроковете, за които ще се издават новите документи. Заявленията се печатат полуготови, а гражданите преди това по банкова сметка плащат таксите. Но масово така не може да се приемат заявления.

Въпрос: Възможно ли е всяка по-голяма фирма да поиска тази услуга от вас?

Отговор: Разбира се. Вече сме получили доста заявки и ги разпределяме.

Въпрос: Има ли допълнителна такса?

Отговор: Не. Но бихме помолили да ни се осигури транспорт и добре осветено помещение. Повече от една мобилна станция обаче не може да бъде отделена от районно полицейско управление. И е хубаво тези фирми или институции да са поне от 80-90 човека. Иначе няма смисъл. Съдейки по заявките досега ще можем да организираме посещение с мобилна станция след октомври. Има много голям интерес, но се съобразяваме и с това, че служителите са много натоварени.

Въпрос: Готови ли сте вече с протокола за окончателно приемане на система за новите паспорти?

Отговор: Изготвя се и той ще бъде със забележки. Първата е в областта на проблемите, които има в системата за управление на персонализацията. Това е софтуерът, който контролира отпечатването. Не се разпределят правилно празни бланки. Самата фирма признава, че софтуерът ще бъде заменен с нов, който да отговаря на изискванията ни.

Другата група проблеми касае времето за отстраняване на повреда. Според договора срокът за отстраняване е четири часа, но към момента има случаи 15-16 дни принтери да не са поправяни. Но в последните дни всички принтери работят и производството се подобри много. Преди 10 дни бяхме на ръба и подадените заявления бяха колкото произведените документи. Но в последните два-три дни производителността е около 19 000 документа при приети около 16 000  – 17 000 заявления.

Третата група проблеми касае поръчаните бланки. Поръчаният брой от тях още не е дошъл при нас. Това касае паспортите. Трябва да има резерв от поне 100 000 бланки. Сега  например ще ни доставят бланки, но нямаме фолио за ламинирането и така сме с вързани ръце.

Въпрос: Можете ли да кажете, че пикът на смяната документи мина?

Отговор: Не, не мога да кажа. Но с тази производителност, която сега има е над бройката, която може да се очаква следващите месеци.

Въпрос: Значи ще виждаме опашки все още? Отговор: Ще виждаме. Но там, където има натрупани повече от 90-100 човека сме дали указания да се дава номер за ред следващ ден.

Въпрос: Много се говори напоследък за това с какви аксесоари и как трябва да се снимат хората – с шапки, забрадки, шалове, брада, мустаци, очила. Нека припомним какъв е единният стандарт?

Отговор: Ако човек по принцип е с очила се снима с очила, ако е с брада се снима с нея, но ако реши да я махне може да има проблем. Колкото до шапки и забрадки  – желателно е да няма, но по различни съображения може да се снимат хората и с тях.

Единственото изискване е лицето да е максимално открито, за да може при проверка да се прави бързо идентификация на гражданина.

Но терминът “открито лице” е субективен. В полза на гражданите е лицето да е максимално открито, защото колкото е по-закрито, снимката може по-лесно да се манипулира или друг човек да се представи с този документ. За това според решението, взето преди време забрадка, шапка или шал трябва са зад ушите и да се вижда един сантиметър от косата.

Отговори на често задавани въпроси за новите документи към МВР

√  Не е необходимо да получавате служебна бележка за това, че валидността на изтичащата през 2010г. лична карта или СУМПС е удължена с 6 месеца.

√  Изтичащите през 2010г. лични карти и свидетелства за управление на МПС ще важат още 6 месеца след изтичане на валидността им и то само на територията на Р България. ПРИМЕР: ако личната Ви карта е валидна до 15.05.2010г., нейната валидност се удължава автоматично до 15.11.2010г. и за този период няма да дължите глоба, ако не я подновите, но сте длъжeн в срок до 15.12.2010г. да подадете заявление за издаване на нова лична карта.

√  Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец.

√  Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност.

√  Валидността на паспорта за деца е 5 години.

√  Пръстови отпечатъци се снемат на лица над 12 г. възраст.

√  С паспорт в срок на валидност можете да преминавате държавната граница и да пребивавате извън страната.

√  С лична карта в срок на валидност можете да напускате страната и да се завръщате с нея през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.

√  Ако притежавате лична карта и живеете и в България и искате да я ползвате, то след смяна на постоянния адрес, в срок от 30 дни сте длъжни да подадете заявление за издаване на нова лична карта.

√  След смяна на имената, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.

√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.

√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му. НАПРИМЕР: Издаден ви е нов тип български паспорт, а сте запазили старият поради наличието на американска виза. Когато тази виза изтече, вие трябва да върнете вторият си паспорт – ваш стар – в МВР или дипломатическите представителства на Р България “зад граница”. Ако сте закъсняли без глоба не може да започне процедура по издаването на нов тип лични документи с биометрични данни. Глобата се плаща “на място” при подаването на документите.

√  НЕ се препоръчва попълването и издаването на каквито и да е документи отнесени към България, извън помещенията на дипломатическите служби. МВР и държавните институции НЕ носят отговорност за допуснати грешки, за направени пропуски и суми пари платени в повече за попълване на каквито и да било документи (като пълномощни, заявления и др.), които по времето на, или преди представянето им в офисите на Генералните консулства на Р България са били изработени от различни лица и фирми. ОСОБЕНО за новите документи за самоличност, заявления могат да приемат само официалните места, като вие еднолично трябва да ги попълните, подпишете и представите в указаното място.

ПРИПОМНЯМЕ ТОВА, КОЕТО НИЕ ОЩЕ НАПИСАХМЕ ЗА ВАС:

Паспортите пак буксуват

Изпуши системата за новите лични документи

Удължават старите паспорти

Всички дипломатически служби в САЩ ще издават новите паспорти

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ, АКО НАПИШЕТЕ В ПРОЗОРЧЕТО “ТЪРСЕНЕ” на уебсайта горе дясно: ПАСПОРТИ, или ДОКУМЕНТИ, или НОВИ ДОКУМЕНТИ

1 comment for “Ново за новите документи /български паспорти/