Отменят забрана за длъжници и променят екстрадацията и арест

Парламентът отменя забраната за напускане
на страната на лица заради неплащане
на парично задължение в големи размери
Променят условията за екстрадация и арестуване

София, 16 юни 2010г.
  Парламентът гласува на първо четене за отмяна на забраната за
напускане на страната на лица, които не изпълняват подлежащ на
принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са
осъдени да платят парично задължение в големи размери към
български физически и юридически лица или чуждестранни лица.
  Предложението за промяната в Закона за българските лични
документи е направено от депутата от ДПС и заместник-председател
 на парламента Христо Бисеров. Мотивът за промяната е, че се
нарушават редица европейски документи. Ограничение на движението
на граждани може да се направи само на основания, засягащи
обществената политика, безопасност или здраве. Забранява се
позоваването на такива основания за обслужване на икономически
интереси, е посочено в директива на Европейския парламент.
Бисеров е посочил, че съдът вече е отказал да прилага
ограничителния текст, заради противоречието с европейската
директива, цитират Бисеров от БТА.
  Предложението за промяна беше прието със 70 гласа, а петима
народни представители се въздържаха.
  Заместник-председателят на комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред Красимир Ципов посочи, че МВР подкрепя по принцип
законопроекта, а НАП и камарата на частните съдебни изпълнители
- не. Решено беше да се удължи с три седмици срокът за внасяне
на предложения между първо и второ четене.
  Законът за екстрадицията и европейската заповед за арест да
се прилага при получаване на сигнали чрез Шенгенската
информационна система, решиха народните представители. Това
стана пак днес, при приемане на второ четене на промени в закона.
  В момента нормативният акт се прилага при получаване на
Бюлетин за международно издирване на Международната организация
на криминалната полиция (Интерпол).
  Решено е процедурата за доброволна незабавна екстрадиция да
не се изпълнява, когато срещу исканото лице в страната има
висящо наказателно производство за престъпление, различно от
това, за което е поискано екстрадирането му, както и когато то
трябва да изтърпи наказание.
  Друга промяна в закона е свързана с гаранцията за връщане на
лицето за изтърпяване на наложеното наказание в България. В
тези случаи българският съд следва предварително да изиска и
получи от издаващата европейска заповед за арест държава такава
гаранция, че то ще бъде върнато след приключване на
наказателното производство.
  В пълно съответствие с Рамковото решение за Европейската
заповед за арест и процедурите за предаване между държавите
членки на ЕС се прецизират разпоредбите, отнасящи се до
условията за прилагането на заповедта в частта за тежестта на
наложеното наказание "лишаване от свобода". Премахва се
изискването за предоставяне на доказателства за наличието на
влязъл в сила съдебен акт, на основание на който е издадена
европейската заповед за арест.