Без дивиденти, ликвидност и несигурност в разплащанията

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИ

За втора поредна година корпоративният сектор в България ще се въздържи като цяло от разпределянето на дивиденти

Само три от банките и само 8 от общо 40-те най-търгувани дружества ще разпределят миналогодишните си печалби сред акционерите. Дори в две от трите банки инвеститорите ще върнат обратно парите под формата на увеличение на капитала

Броят на дивидентните акции при публичните дружества е наполовина по-малък от този преди кризата

13 юни 2010г. За втора поредна година корпоративният сектор в България ще се въздържи като цяло от разпределянето на дивиденти заради икономическата несигурност и повишените рискове в условията на криза. Това показва днешна публикация на проучване на в-к “Дневник” в банковия сектор и сред най-активно търгуваните компании на Българската фондова борса.


Само три от банките – Корпоративна търговска банка, Уникредит Булбанк и Рафайзенбанк, и само 8 от общо 40-те най-търгуван дружества ще разпределят миналогодишните си печалби сред акционерите. Това става ясно от предложенията на ръководствата им за предстоящите общи събрания.


Както и през 2009 г., почти всички банки капитализират печалбите си, за да натрупат парични буфери, които да служат за т.нар. кризисен резерв, каквато беше препоръката и на БНБ. Дори в две от трите обявили разпределение на печалбите банки – Уникредит Булбанк и Рафайзенбанк, инвеститорите ще върнат обратно парите под формата на увеличение на капитала.


При публичните дружества пък броят на дивидентните акции е наполовина по-малък от този преди

кризата, което отразява както загубите на някои от тях, така и ликвидните проблеми и всеобщата несигурност в разплащанията. “В момента едва ли има компания, която да е в цветуща ликвидна позиция.

1 comment for “Без дивиденти, ликвидност и несигурност в разплащанията