Кой държи информацията в България?

Българското ФБР - ДАНС е единственият орган,
който съгласно закона може да контролира
всички останали и себе си
"Сините" пожелали ключа, но не им го дали

София, 11 юни 2010
 Държавната комисия за сигурността на информацията /ДКСИ/ трябва
да издава разрешенията за достъп до класифицирана информация на
ръководителите на ДАНС. Такова предложение за промяна в Закона
за защита на класифицираната информация е направено от страна на
ДКСИ, казва председателят й Цвета Маркова в интервю за БТА.
 Искането е разрешенията да се издават от ДКСИ, въз основа
на проучване, извършено от самите служби, поясни тя.
 Ние можем да направим съответната констатация за нарушение, но
санкционният режим остава в правомощията на председателя на
ДАНС, което означава, че агенцията трябва да глобява сама себе
си, допълни тя. ДАНС е единственият орган в държавата, който
съгласно закона може да контролира всички останали и себе си,
поясни Маркова.
 Друго предложение за промяна, искано от екипа на Цвета Маркова,
е даването на отказ и отнемането на разрешение в случаите, в
които по отношение на проверяваното лице има образувано
досъдебно производство. По наше мнение при сегашното уреждане на
въпроса се нарушават принципи от римското право, а също така и
конституционно установени права - именно презумпцията за
невиновност до установяване на противното с влязла в сила
осъдителна присъда, отбеляза Маркова.
 По отношение на критиките на съпредседателя на "Синята
коалиция" Иван Костов за работа на комисията, Маркова каза, че
нямат притеснения от тези оценки, а ги възприемат като
политически констатации и опит за намеса в работата на един
независим орган. Единствената цел на този натиск е да бъде
подчинен този властови ресурс, концентриран в ДКСИ, за нуждите и
целите на ДСБ, което ние не допуснахме. Затова сме жертва на
тези атаки, посочи председателят на комисията.
 Според Маркова преминали са по-голямата част от проверките,
назначени във връзка с твърденията на "Синята коалиция" относно
сградата на ДКСИ. За част от тези твърдения, разбира се,
вероятно ще бъдат заведени дела за набеждаване и клевета, защото
 така изисква справедливостта, посочи тя.
 Смятаме, че нивото на работа на комисията за контрол на ДАНС ще
се подобри значително, ако се даде повече гласност на това,
което прави комисията и по какъв начин осъществява контрола
върху агенцията, каза Маркова.
 Председателят на ДКСИ посочи, че няма нарушаване на закона при
самото назначаване на съветниците на бившия председател на ДАНС
Петко Сертов, сред които е й Алексей Петров. Нарушение може да
има, ако тези лица са се запознавали с класифицирана информация,
 допълни Маркова.
	Маркова посочи, че по искане на Иван Костов от миналия октомври
 досега са правени много проверки по казуса "Алексей Петров". Тя
 обаче отказа да отговори дали има конкретни нарушения с мотива,
 че да се "говори така, общо, не е сериозно и не е
професионално".
              Следва пълният текст на интервюто:

	Въпрос: Г-жо Маркова имаше критики относно възможността
Държавната комисия за сигурността на информацията да извършва
проверки на такива силни институции като МВР, ДАНС и парламента.
 Какви предложения за засилване на контролните функции на ДКСИ
имате?
	Отговор: Практиката, която имаме в продължение на почти осем
години, сочи, че би могло да се направи повече по отношение на
процедурата по проучване на ръководителите на службите за
сигурност и обществен ред. Сега те се проучват от своите
подчинени.
	Предлагаме разрешенията за достъп до национална класифицирана
информация да се издават от ДКСИ, въз основа на проучване,
извършено от самите служби, за да се запази тяхната оперативна
самостоятелност и независимост една от друга. Такава практика
имаше в годините на предприсъединителния период към НАТО.
	Разбира се, ние ще изчитаме много подробно делото, ще се
запознаем с всички материали в него, ако се налага ще зададем на
 съответния проверяващ орган необходимите уточняващи въпроси и
едва тогава може да пристъпим към издаване на разрешение. По
този начин съответната служба за сигурност и обществен ред ще
бъде спокойна, че максимално добре е проучила свои ръководители,
 за да не се налага да отговаряме пост фактум, както понастоящем
 примерно на ДАНС се налага да отговаря бил ли е добре проучен
Алексей Петров.
	Другото предложение за промяна в Закона за защита на
класифицираната информация /ЗЗКИ/, което сме направили е относно
 разпоредбата, визираща даването на отказ и отнемането на
разрешение в случаите, в които по отношение на проверяваното
лице има образувано предварително производство. По наше мнение
тази норма нарушава принципи от римското право, а също така и
конституционно установени права - а именно презумпцията за
невиновност до установяване на противното с влязла в сила
осъдителна присъда.
------
	Въпрос: Доволна ли сте от дебата по приемането на доклада на
комисията за 2009 г. в пленарна зала и решението на народните
представители?
	Отговор: Да, доволна съм от дебата в залата, от самото
гласуване и от подкрепата на мнозинството.
-----
	Въпрос: Как ще коментирате мнението на лидера на ДСБ Иван
Костов, че този екип на ДКСИ трябва да си отиде, защото не може
да се справя със задачите си и очаква ерозия на защитата на
класифицирана информация?
	Отговор: Това е некомпетентност на неговите сътрудници или
откровена злонамереност в информацията и експертизата, която му
подават. Има базисно непознаване на цялостната система на
Република България в областта на класифицираната информация. Не
за първи път ДСБ бърка функциите на Държавна агенция "Национална
 сигурност" с Държавната комисия за сигурността на информацията.
 -----
	ДАНС осъществява прекия контрол върху всички организационни
единици, извършва проверките - планирани, инцидентни, внезапни,
а ДКСИ осъществява общо методическо ръководство и контрол върху
службите за сигурност и обществен ред и организационните
единици.
	От анализа ни за 2009 г. искам да извадя само едно съотношение
на образуваните прокурорски проверки за нерегламентиран достъп
до класифицирана информация - те са девет през 2008 г., а през
миналата година са 35. Вижте колко пъти се е увеличила ролята на
 санкционната намеса на държавната комисия по отношение на
случаите на нерегламентиран достъп.
	Нямаме никакви притеснения от тези оценки, възприемаме ги като
изцяло политически констатации, опит за намеса в работата на
един независим орган. При това орган, който е преминал абсолютно
 всички проверки и форми на граждански контрол по отношение на
нашата работа. Докладът ни е приет с пълно мнозинство от всички
министерства, гласуван е на заседание на правителството.
	Освен това искам да кажа, че са преминали по-голямата част от
проверките, които са назначени във връзка с твърденията на
"Синята коалиция". За част от тези твърдения разбира се вероятно
 ще бъдат заведени дела за набеждаване и клевета, защото така
изисква справедливостта.
----
	Въпрос: Защо според вас ви нападат от "Синята коалиция"?
	Отговор: От месеци натискът върху Държавната комисия от страна
 на "Синята коалиция" е виден в общественото пространство.
Единствената цел на този натиск е да бъде подчинен този властови
 ресурс, концентриран в ДКСИ, за нуждите и целите на ДСБ, което
ние не допуснахме. Затова сме жертва на тези атаки.

	Въпрос: Основната критика все пак е, че не можете да извършвате
 необходимия контрол. Може ли комисията да извършва адекватен
контрол по отношение на изтичането на класифицирана информация?
	Отговор: Не бих имала нищо против, ако в пленарната зала бъде
гласувано изменение и допълнение на Закона за защита на
класифицираната информация, и да се предостави допълнително
власт на държавната комисия по отношение на контролните й
функции.
	От трибуната на пленарната зала обаче чух единствено нападки
срещу персоналния състав на комисията в този й вариант. Както
беше написано и в сигнала на ДСБ до ресорния вицепремиер през
месец януари - "крайно време е да се предоговори политическото
пространство в сферата на сигурността и да бъдат сменени Цвета
Маркова, Кирчо Киров и Пламен Студенков". Ето това е целта
накратко.
----
	Въпрос: Настоящият председател на комисията за контрол на ДАНС
Волен Сидеров многократно заявява, че ще се обърне с питане към
ДКСИ за разсекретяването на протоколите от заседанията на
комисията. Има ли възможност да бъдат огласени част от
протоколите на комисията?
	Отговор: Като държавен орган, който осъществява националната
политика в областта на класифицираната информация, смятаме, че
нивото на работа на комисията за контрол на ДАНС ще се подобри
значително, ако се даде повече гласност на това, което тя прави,
 а също така и за начина за осъществяване на контрола върху
ДАНС. Това би било от полза както на самото взаимодействие между
 комисията и ДАНС, така също и на отношенията между нас,
комисията и ДАНС.
 	Сигурни сме, че ще се намерят начини да се огласят и
предоставят на обществото поне част от протоколите от
заседанията, за да види точно по какъв начин се консумира
властта по отношение на контрола на ДАНС.
-----
	Въпрос: Членове на комисията за контрол на ДАНС обявиха, че има
 нарушение при назначението на Алексей Петров, защото той е взет
 на работа преди да е получил разрешение за достъп до
класифицирана информация. Има ли извършено нарушение на Закона
за ДАНС и Закона за защита на класифицираната информация при
назначаването на съветниците на Петко Сертов, включително и на
Алексей Петров?
	Отговор: Такива нарушения биха могли да бъдат извършени само,
ако не е изцяло изпълнена процедурата по Закона за защита на
класифицираната информация. Самото назначение не би трябвало да
е нарушение, ако до момента на издаване на разрешението тези
лица не са се запознавали с класифицирана информация.
	Преди назначаването на лицето на работа, това е много важно да
се знае, няма орган, който да подпише искането за проверка на
лицето. Така че преди да е приключила процедурата за проучване,
лицето може да извършва някакви дейности в съответната
организационна единица, свързани единствено с явна информация.
-----
	Въпрос: Ще направи ли ДКСИ проверка дали разрешението за допуск
 до класифицирана информация на Алексей Петров е издадено след
коректно извършена проверка, имало ли е нарушения или натиск
върху служителите?
	Отговор: Разбира се, че сме в състояние да направим такава
проверка, но тук ще споделя мнението на народния представител
Иван Костов, че съгласно разпоредбата на чл. 12 от ЗЗКИ, ДАНС
контролира сама себе си. Тя е единственият орган в държавата,
който съгласно закона може да контролира всички останали и себе
си. Тоест ние ще направим съответната проверка, разбира се, и
ако в нея не се съдържа класифицирана информация ще я
предоставим и на медиите, но санкционният режим остава в рамките
 на правомощията на председателя на ДАНС.
	Между другото мисля, че са взети мерки и съответните служители,
 извършвали проучването, са получили съответната санкция.
-----
	Въпрос: За какво са санкционирани тези служители?
	Отговор: Теоретично погледнато тези, които са извършили
проучването, не са на същите позиции в момента.
-----
	Въпрос: Заради проверката на Алексей Петров?
	Отговор: На този въпрос по-конкретно ще може да ви отговори
председателят на ДАНС, няма как аз да се бъркам във
ведомствената политика на председателя на агенцията.

	Въпрос: Правили ли сте досега някаква проверка по случая
"Алексей Петров"?
 	Отговор: Да, правили сме много проверки, и то точно по
настояване на Иван Костов. От миналия октомври досега
непрекъснато възлагаме проверки и получаваме съответните
отговори. Както виждате натискът е доста значим и по отношение
на нас и по отношение на ДАНС да функционира съгласно
очакванията на определена политическа група.
-----
	Въпрос: ДКСИ открила ли е нарушения по отношение на издаването
на разрешение за достъп до класифицирана информация на Алексей
Петров?
	Отговор: Да се говори така, общо, не е сериозно и не е
професионално. Пак ще повторя, че единственият орган, който
съгласно закона, е оторизиран да установи нарушение на тази
процедура е самата ДАНС. Тя може да наложи и съответните
административно-наказателни мерки - глоби, на съответните лица
или органи. Това от една страна означава ДАНС да глоби сама себе
 си, примерно, или конкретно физическо лице - служител. Отделно
от това, ако тези нарушения са от ранг на престъпления - те
следва да бъдат дадени на прокурор и за целта да бъде приложена
наказателната репресия, т.е. лицето да бъде осъдено за
извършеното престъпление.
-----
	Въпрос: В края на 2008 г. и през 2009 г. се заговори за
конфликт в ръководството на ДАНС. В момента агенцията се
ръководи от хора, които бяха освободени при този т. нар конфликт
 или сами напуснаха. Може ли да се направи в тази конкретна
ситуация обективна проверка на човек, свързан с бившето
ръководство, какъвто е Алексей Петров?
	Отговор: Единственият компетентен човек, който може да ви
отговори на въпроса е председателят на ДАНС.
-----
	Въпрос: Дали може при такава ситуация, когато ДАНС сама се
контролира, ако някой там е неудобен, да бъде дискредитиран?
	Отговор: Смущава ме даже формулировката на въпроса. Какво
означава някой в една служба за сигурност да бъде неудобен.
	Ето, аз съм неудобна на ДСБ, и се прави опит за моята
дискредитация, слава Богу в държавата функционират реално
действащи механизми, които не допускат това. Законите трябва да
изключват подобна намеса.
  Неприемливо е и за партньорите ни от НАТО и ЕС службите за
сигурност и обществен ред да се употребяват за някакви
политически и частни интереси.