911 = 112 – или що е то спешен телефон в България?

Познатите досега телефони за 
спешни повиквания 150, 160 и 166 
няма да бъдат закривани

София, 10 юни 2010г.
 Познатите досега телефони в България за спешни повиквания 150, 160 и 166 
няма да бъдат закривани, обажданията към тях ще бъдат 
пренасочвани към единния телефон 112, казва в интервю за БТА 
директорът на Националната система 112 Стоян Граматиков.
  Този процес ще е неосезаем за гражданите и по никакъв начин 
няма да влоши качеството на услугата, а ще я оптимизира, 
отбеляза той. Законодателят е предвидил процесът по пренасочване
 да бъде финализиран до 30 септември 2011 г., добави Граматиков.
  Пренасочването на спешните повиквания към телефон 112 е 
европейска практика. Дания, Холандия и Румъния са пренасочили 
всички спешни повиквания към телефон 112. Предстои процесът да 
стартира и в останалите европейски страни, тъй като този подход 
е доказал своята ефективност, каза Стоян Граматиков.
      Следва пълният текст на интервюто:

  Въпрос: Как точно ще стане пренасочването?
  Отговор: Пренасочването на номерата на Спешна медицинска 
помощ, полиция и пожарна към телефон 112 означава, че 
обажданията към тях ще постъпват в центровете 112. Този процес 
ще е неосезаем за гражданите и по никакъв начин няма да влоши 
качеството на услугата.
  С пренасочването на телефони 150, 160 и 166 сигнализирането 
и активирането на компетентните служби от страна на гражданите 
ще се оптимизира съществено. 
  Например, когато при пътно-транспортно произшествие с 
пострадал, гражданин подаде сигнал на тел. 150, му се осигурява 
медицински екип. Инцидентът обаче изисква намесата и на полиция,
 пожарна и Гражданска защита. За активирането им е необходимо 
подаване на още три сигнала до тези служби. С постъпването на 
сигнала на тел. 112, тези служби ще бъдат активирани 
едновременно.

  Въпрос: Колко оператори ще трябва да бъдат назначени на 
тел.112?
  Отговор: В рамките на съществуващия щат ще бъдат назначени 
още около 100 служители в шестте районни центъра 112. Към 
момента това не е възможно поради недостатъчен фонд работна 
заплата, но този проблем ще бъде преодолян скоро. Кадровото 
осигуряване на районните центрове 112 ще отнеме продължителен 
период, необходим за избор, назначаване и специално обучение на 
служителите. Ето защо законодателят е предвидил процесът по 
пренасочване да бъде финализиран до 30 септември 2011 г.

  Въпрос: Обмисля ли се вариант работещите в пожарната и 
полицията да се прехвърлят на работа в 112?
  Отговор: Този въпрос не е от компетенцията на Дирекция 
"Национална система 112"- МВР. 

  Въпрос: Как пряко това пренасочване ще бъде усетено от 
гражданите?
  Отговор: Пренасочването им към телефон 112 означава, че 
когато гражданите набират телефони 150, 160 и 166, обажданията 
им ще постъпват в центровете 112. Този процес ще е невидим за 
гражданите и по никакъв начин няма да влоши качеството на 
услугата, а напротив, ще я оптимизира. 

  Въпрос: Има ли опасност да се получи период, в който да няма
 работещи спешни телефони?
  Отговор: Не, такава опасност не съществува. Всички спешни 
номера ще продължат да функционират.  

  Въпрос: Колко ще струва пренасочването и каква техника е 
нужна?
  Отговор: Допълнителни финансови средства не са необходими. 

  Въпрос: Има ли опасност, когато всички линии бъдат 
пренасочени към тел. 112 чакането за свързване с оператор да 
стане по-дълго?
  Отговор: Подобна опасност не съществува. Когато операторите 
в даден център 112 са заети, повикванията автоматично се 
пренасочват към свободен оператор от друг център, който поема 
обаждането и това е едно от многото предимства на системата 112.

  Въпрос: Ще бъдат ли закрити номера 150,160 и 166 или дори 
да се звъни на тях обажданията ще се приемат от операторите на 
112?
  Отговор: Тези номера няма да бъдат закрити, тъй като са 
обществено популярни и наложени, хората ги познават и ползват от
 дълги години. Обажданията към тях ще постъпват в центровете 
112. 

  Въпрос: Има ли подобна практика в други държави? 
  Отговор: Пренасочването на спешните повиквания към телефон 
112 е европейска практика. Дания, Холандия и Румъния са 
пренасочили всички спешни повиквания към телефон 112. Предстои 
процесът да стартира и в останалите европейски страни, тъй като 
този подход е доказал своята ефективност. 

                 * * * * 
	  На 2 юни правителството взе решение да се пренасочат 
спешните повиквания от телефони с номера 150, 160 и 166 към 
единен европейски номер за спешни повиквания 112. Необходимостта
 от приемането на новия нормативен акт се налага от новата 
структура на Министерството на вътрешните работи, се посочва в 
мотивите. 
  Пренасочването на всички спешни повиквания към центровете 
112 ще доведе до централизиране на обслужването на всички видове
 спешни повиквания в страната и до по-добра координация между 
службите за спешно реагиране. Районните центрове 112 имат 
назначен персонал, който успява да обслужи повикванията към сега
 работещия телефон 112. Само в определени случаи се налага 
повикванията към дадени районни центрове 112 да се поемат от 
други центрове 112 поради недостиг на свободни оператори в 
пикови моменти. В тези случаи софтуерът на система 112 прави 
това автоматично, което не причинява неудобство за гражданите, 
поясняват вносителите.
	Същевременно ще се събира статистическа информация за работата 
на всички служби, което ще позволи да се извърши обективна 
оценка на извършената от тях дейност и вземане на конкретни 
управленски решения за отстраняване на слабостите им. 
  Към момента в Република България сумарният брой на спешните 
повиквания за година към всички спешни номера (150, 160, 166 и 
112 ) е около 8 милиона. За 2009 г. на тел. 112 са приети около 
4,3 млн. спешни повиквания, което означава, че сумарно на 
телефоните 150, 160 и 166 са приети около 3,7 млн. спешни 
повиквания.
	За пренасочването на повикванията от номера 150, 160 и 166 към 
тел. 112 е необходимо кадрово осигуряване на районните центрове 
112, което ще отнеме продължителен период от време за 
назначаване, обучение, добиване на знания и умения, поради което
 се очаква пренасочването да завърши до 30 септември 2011 г., се
 посочва в мотивите към решението.