Българските шампиони без приемен изпит

Парламентът прие медалисти от олимпийски игри,
световни и европейски първенства, да могат да бъдат
приемани във висшите училища без конкурсен изпит

София, 10 юни 2010
  Парламентът прие медалисти от олимпийски игри, световни и 
европейски първенства, да могат да бъдат приемани във висшите 
училища без конкурсен изпит, извън утвърдения ред по Закона за 
висшето образование. 
  Текстовете бяха гласувани при приемането на промени в Закона
 за физическото възпитание и спорта. Приемът ще става по 
предложение на министъра на физическото възпитание и спорта след
 решение на академичния състав на висшето училище. 
  Текстът предизвика дискусия в пленарната зала. Валентина 
Богданова /Коалиция за България/ заяви, че е лоша практика със 
специални закони да се променят базови. Според нея не може да се
прави разграничение между различните талантливи хора. С какво 
са по-различни печелилите призови места от олимпиади по 
икономика и математика, попита тя. Според нея въпросът за всички
медалисти трябва да бъде уреден в Закона за висшето 
образование.
  Министър Свилен Нейков посочи, че тези хора са национално 
богатство и не може да се допусне те да се състезават за друга 
държава, защото там биха ги приели с удоволствие в най-различни 
висши училища. Средното образование на един състезател струва на
 държавата 80 000 лева годишно, високо разрядните спортисти са 
единици, добави министърът. 
  Румен Стоилов /ГЕРБ/ отбеляза, че много университети и 
колежи в САЩ и в Европа привличат такива спортисти и им дават 
възможност да се обучават. Депутатът Иво Димов допълни, че това 
е благодарност към тези хора за високите спортни отличия. СПоред
 него такъв вид спортисти са много малко на брой и не всички 
биха се възползвали от тази възможност.
  Министърът на физическото възпитание и спорта ще предлага на
 министъра на образованието откриването, преобразуването и 
закриването на държавните спортни училища, както и ще назначава 
директорите им. Спортният министър предоставя статут на 
високоразряден спортист на състезатели с високи спортни 
резултати, гласят още приетите промени.
  Създава се Експертен съвет по физическо възпитание и спорт, 
към министъра на спорта. Съветът ще дава становища по 
националната стратегия и националната програма за развитие на 
физическото възпитание и спорта.