Свети Константин и Елена

Нестинари играят върху жарава
за празника на Светите равноапостоли
Константин и Елена
Църквата почита на 21 май Св. равноапостоли Константин и
Елена. Църковният празник е в памет на император
Константин и неговата майка Елена.
  През 313 г. Константин издава Миланския едикт, с който
въвежда християнството като официална религия във Византия.
Самият той приема християнската вяра в края на живота си. Царица
Елена отива на поклонение по местата, където е живял Христос,
построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил
разпнат Исус. Това събитие се смята за най-важното в историята
на християнската църква и затова император Константин и майка му
Елена са канонизирани за светци.
  Според народните вярвания на този ден строго е забранена
всякаква полска работа. Селските стопани свързват празника с
предпазването на реколтата от градушка. Вярва се, че "Еленка и
Костадин носят градушката в чувал".
  Това е денят на игрите върху огън - нестинарството, запазени
и досега в някои райони на Странджа, но почти само като атракция.
  Празникът започва няколко дни преди деня на Свети Константин
и Елена - със събиране на средства за общ курбан, а също с
почистване и поправяне на изворите и кладенците на селата.
  На мегданите предварително е приготвена голяма клада от
няколко товара дърва. Вечерта те се запалват, а всички се
събират около кладата и слушат ритъма на ритуалния тъпан,
по-късно - и хороводните мелодии, предназначени за обреда.
  Когато огънят стихне, останалата жарава - живите още
въглени, се разстилат в кръг. Около тях се извиват хората, а
начело се носят иконите на Свети Константин и Елена.
  В жаравата влизат боси нестинарите, които най-често са жени.
Те са, като че ли в несвяст, в унес. Вярва се, че иконата на
светеца, която държат, ги запазва от огъня. В това състояние
нестинарите понякога изричат пророчески думи, гадаят бъдещето
или общуват с умрели предци. Трансът и ритуалният им танц траят
няколко минути.
  След нестинарските игри всички се събират на общата трапеза
с приготвения курбан.
  Имен ден празнуват Константин, Елена, Костадин, Костадинка.

1 comment for “Свети Константин и Елена