Повече от 50% по-малко българи пожелаха САЩ

30% намалели пътуванията в чужбина за година
Половината пътуват служебно
10% надолу посещенията на чужденци в страната
Чуждият бизнес пътува по-малко към България
София, 27 април 2010г.
  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г.
са 283,800, или с 29.7% по-малко от същия месец 2009г. по данни
изпратени ни днес от Националния статистически институт (НСИ).
  Увеличение на пътуванията на българските граждани в сравнение
със същия месец на 2009 г. е регистрирано само към Португалия
- със 138.4%, и Дания - с 8.6%, допълват в имейла си от НСИ.
  Намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани
страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Ирландия - с
92 на сто, Израел - със 74.8 на сто, Япония - с 63.6 на сто,
Белгия - с 56.8 на сто, Канада - с 55.6 на сто, Словакия - с
55.5 на сто, Русия - с 55.3 на сто, Малта - с 54.9 на сто,
Великобритания - с 53.7 на сто, САЩ - с 53.3 на сто, Австрия - с
 50.8 на сто, и Норвегия - с 50 на сто, сочат данните на НСИ.
  Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на
български граждани в чужбина формират тези със служебна цел -
44.7 на сто, следвани от пътуванията с цел гостуване - 29.5 на
сто, почивка и екскурзия - 21 на сто.
  Посещенията на чужденци в България през март 2010 г. са
301.7 хил. и намаляват с 9.8 на сто спрямо същия месец на 2009г.,
се посочва още в изпратените ни днес данни на НСИ.
  Регистрирано е намаление на посещенията по всички цели,
като най-голям е спадът в посещенията със служебна цел - 30.6%,
което е показател за намаление на чуждите бизнесмени, инвестиции.
Туристите намаляват с 3 на сто, а посещенията с други цели, както и
транзитно преминаващите, - съответно с 10.8 на сто и с 0.8 на сто.
  Посещенията от страните членки на Европейския съюз намаляват
 общо с 24 на сто за периода, като най-голям е спадът на
посещенията от Финландия и Португалия - съответно с 32% и 29.8%,
за разлика от нашите, за които Португалия е най-предпочитаната дестинация.
Най-малко са намаляли идващите от Кипър - 7.2%.
  Посещенията от групата "Други европейски страни" се
увеличават с 15.5 на сто, като най-голям е ръстът на посещения
на граждани от Украйна - 27.6 на сто, Сърбия - 27.1 на сто, и
Македония - 25.7 на сто. Намаление е отчетено за гражданите на
Норвегия - с 24.3 на сто.
  През март 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка
и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой
посещения - 38.3 на сто, следвани от транзитно преминаващите -
33.8 на сто, със служебна цел - 16.5 на сто, по други причини -
10.1%, и гостуване - 1.3%, сочат данните изпратени на bulgarica.com от НСИ.