САЩ и Европа не могат да се мерят във въздуха

Как ще се компенсират пътниците за вулкана?
Повече независими превози в Европа
Пилотите в САЩ имат много повече правомощия
да взимат решения за извършване на полети 
В Европа всяка държава диктува условия 

В ЕС има 27 страни членки, а въздуха контролират 38 държави
Въздушното пространство е разделено на 3 части -
където облакът е концентриран и не се извършват полети,
където няма опасност и спокойно се лети, и т.н. буферна зона,
където постоянно се обновява информацията дали зоната е отворена
или затворена за полети
Кристалина Георгиева: В бъдеще трябва да се работи за по-малка
зависимост, ако една от транспортните системи се окаже в
затруднено положение

София, 21 април 2010г.
 В бъдеще трябва да се работи така, че да има по-малка
зависимост, ако една от транспортните системи се окаже в
затруднено положение. Това заяви българският еврокомисар Кристалина
Георгиева по повод усложнената обстановка с летищния транспорт в
Европа заради изригването на вулкана в Исландия, цитирана от БТА.
 Тя добави, че мнението на всички в Европейския парламент е, че
трябва да се търсят алтернативни начини за транспортиране и да
се усъвършенстват наземните връзки в Европа.
 За конкретния случай Георгиева посочи, че решението дали да се
осъществи полет или не, е национално решение, тъй като
въздушното пространство е национална отговорност. Тя даде пример
със САЩ, където на пилотите са дадени много повече правомощия
да взимат решения за извършване на полети. Те обаче са една
държава, т.е. едно въздушно пространство, докато в Европа
отделните национални органи носят отговорността пред своите
граждани за решенията си, заяви еврокомисарят.
 В ЕП и ЕК имаше обсъждане, на което се оцени възможността да се
усили координацията в европейски план, така че да имаме едно
въздушно небе, а не както в момента имаме 27 страни членки, а
общо в Евроконтрол участват 38 държави, съобщи Кристалина
Георгиева. Според нея, за да може да се даде повече право на
пилотите да взимат решения, трябва да има една въздушна зона. По
думите й в такава ситуация най-важното е да имаме отлична
координация, а най-добрият път това да се създаде, е с единно решение.
 Еврокомисарят обобщи, че в този случай се създава много близка
координация на всички национални служби, на всеки 6 часа се
подава нова информация, сигнализират се европейските посолства
по света, за да могат да помогнат на наши съграждани,
мобилизират се здравните органи.
 Тя посочи, че ръководещите принципи са три - безопасността на
пътниците; внимателен анализ на информацията; и координация на
действията, така че да се решават проблемите на пътниците на
базата на информация къде може да се извършват полети и какви
възможности има за алтернативен транспорт.
 Георгиева обясни, че въздушното пространство е разделено на три
части - където облакът е концентриран и не се извършват полети,
където няма опасност и спокойно се лети, и т.н. буферна зона,
където постоянно се обновява информацията дали зоната е отворена
 или затворена за полети.
 За загубите на авиокомпаниите, Кристалина Георгиева отбеляза,
че в случая не става дума за обезщетения, защото това
предполага, че някой е виновен, а то е в резултат на природно
явление, и се търсят начини за изплащане на помощи./вижте линка:
Търсете вашите права „във въздуха“
 Тази тема се обсъжда сериозно и най-вече въпросът как тази помощ
да се извърши и как да се направи най-коректна оценка на
щетите. В момента самите авиокомпании не поставят щетите като
най-важна тема, а нормализирането на движението и това да стане
без да се поставя в риск безопасността на пътниците, каза Георгиева.
 Тя посочи, че към момента се изчисляват загуби за 200 милиоа Евро, а
за България по 280,000 Евро на ден от вулканаа и са отменени 84,000 полета.
Освен че не са превозени пътници и товари, има и вторични и третични причини,
отбеляза Георгиева. Като пример посочи фермери в Кения, които не
могат да изнасят продукцията си в Европа и хора, на които се
налага да удължат престоя си в друга страна, което ощетява
семейния им бюджет. Ощетени са над 8 милиона души, обобщи Георгиева.
 Тя акцентира върху факта, че няма човешки жертви и добави, че
на тази ситуация трябва да се гледа като на дискомфорт.
 Относно предстоящото й посещение в България в близките дни, 
Георгиева посочи, че ще има регулярни срещи с премиера,
председателя на парламента, икономическия екип, който има
отношение към работата с ЕК. Тя добави, че ще посети център в
Монтана, който е за обучение на кадри в областта на гражданската
 защита и подготовка за борба с бедствия.
ПРИПОМНЯМЕ - КОЯ Е КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА?
Българка от САЩ – комисар в Европа
Новата българска евро-комисарка огря ЕС
Новият български еврокомисар Кристалина Георгиева получава
одобрението на 66 на сто от българите: Народът оцени управляващите
България – накъде след кризата …
Двама нови министри в България

1 comment for “САЩ и Европа не могат да се мерят във въздуха