Може и да ни вдигнат рейтинга …

БИЗНЕС
Повишаване на рейтинга на България все още
е възможно, въпреки по-големия дефицит 
Зависи от фискалната консолидация, стабилизираща тежестта
на държавния дълг и от устойчив икономически растеж
Кенет Орчард, вицепрезидент и водещ анализатор в Moody's:
"Независимо от неотдавнашното съобщение на българското
правителство за бюджетния дефицит за 2009 и 2010 г., рейтингът
все още има възможност да бъде повишен до Baa2"
Януари 2010 г. Moody's коригира перспективата по рейтинга Baa3
на България от "стабилна" на "положителна"
Очакват икономическият растеж да остане отрицателен през 2010 г.
София, 21 април 2010г.
  Повишаване на рейтинга на България все още е възможно през
следващите 12-18 месеца, независимо от съобщеното неотдавна, че
бюджетният дефицит за 2009 г. е доста по-висок от
предварителните оценки. Това е съобщила днес рейтинговата
агенция Мoody's Investors Service, информират от Министерството
на финансите на официалният им уебсайт.
  "Евентуалното повишаване на рейтинга обаче зависи от
фискалната консолидация, стабилизираща тежестта на държавния
дълг, както и от възстановяването на устойчив икономически
растеж", пише в съобщението на агенцията.
  Според Кенет Орчард, вицепрезидент и водещ анализатор в
Moody's, независимо от неотдавнашното съобщение на българското
правителство за бюджетния дефицит за 2009 и 2010 г., рейтингът
все още има възможност да бъде повишен до Baa2, ако по-високите
разходи наистина са временни и дефицитът бъде намален значително
през 2011 година. Орчард подчертава, че през януари 2010 г.
Moody's коригира перспективата по рейтинга Baa3 на България от
стабилна на положителна.
  Промяната на перспективата се дължеше в голяма степен на
силния фискален резултат на правителството в икономическата
криза. Ревизираният дефицит за 2009 г. все пак се оказа по-нисък
от средните стойности за ЕС и рейтинга Baa, (съответно 5.9
процента и 4.9 процента от БВП (GDP)), но сравнителното преизпълнение
бе доста по-ниско от първоначално представеното, пише още в
съобщението на Moody's.
  От агенцията за кредитен рейтинг добавят, че влошаващата се
икономическа ситуация в Гърция би могла да се отрази и на
българската икономика. Макар че едва 9 на сто от износа на
България е насочен към Гърция, между двете страни има силни
икономически връзки посредством банковия сектор и паричните
преводи. В резултат на това Moody's очаква икономическият растеж
на България да остане отрицателен през 2010 г., правейки
фискалната корекция дори още по-трудна. Орчард подчертава обаче,
че прогнозите за съотношението дълг/БВП са то да остане под 20
процента през 2010 г. Съотношението лихвени плащания/приходи ще
бъде около 2.6 на сто в сравнение със средните стойности за Baa
от 9.3 на сто.
  Според анализатора "България има 3-тото най-ниско
съотношение между държавен дълг и БВП в ЕС, а при среден
матуритет от над 7 години структурата на дълга е сравнително
благоприятна".
  Последното действие по рейтинга на България беше на 21
януари 2010 г., когато Moody's промени перспективата на рейтинга
на страната в местна и чужда валута Baa3 от стабилна на
положителна, пише в съобщението.