Кой /ще/ работи за държавата?

С 10,6% е намаляла държавната
администрацията към края на март
тази година спрямо август 2009 г.
Съкращения във всяко министерство
"Бърза писта" за младите и експертите
Като цяло към края на март 2010
440 000 души - 87 370 в министерства, агенции,
изпълнителни комисии, областни администрации и др.
МВР-61 170 и 291 460 работят в публичния сектор 
София, 21 април 2010г.
  С 10,6 на сто е намаляла държавната администрацията към края
на март тази година спрямо началото на август 2009 г. и в
момента там работят 64 073 служители. Данните са на базата на
нетна оптимизация. Това съобщи министърът на финансите Симеон
Дянков на пресконференция в МС, цитиран от БТА. Той представи
данни за административната реформа, извършвана от кабинета.
 Към края на март тази година малко под половин милион души
работят пряко или непряко в държавния сектор, каза министърът.
 Като цяло в държавната администрация към края на март 2010
г. работят 440 000 души, от които 87 370 в министерства,
агенции, изпълнителни комисии, областни администрации и други.
В системата на МВР са заети 61 170 човека и 291 460 души
работят в публичния сектор извън държавната администрация и
МВР, което обхваща съдебната власт, НОИ, БАН, здравни заведения,
държавни училища.
 По разбивка във всички министерства в момента работят 9073,
в общинските администрации са заети - 23 297 души. Министърът
съобщи, че във всички министерства в момента има по-малко щатни
бройки от наследеното от предишни управления.
 В Министерството на отбраната /МО/ ще бъде оптимизиран
съставът с 32% до края на май, което се отнася само до
администрацията и не засяга армията. В системата на МО от 1440
щатни бройки ще останат 980. В Министерството на вътрешните
работи /МВР/ са запазени наследените от август 2009г. щатни
бройки. Министърът е представил днес плановете си за
преструктуриране на министерството през следващите месеци, каза
Дянков. В Министерството на финансите числеността на щата в
началото на 2005 г. е била 596 служители, по време на
управлението на тройната коалиция щатът става 660 бройки, а
заварените от новия кабинет бройки са били 704, каза министър
Дянков. До 1 юли техният брой ще бъде оптимизиран до 570. В
Министерството на правосъдието през 2005 година са работили 277
човека, през 2007 г - 305, а сега техният брой е редуциран до
256 души.
 Дянков посочи, че намеренията на правителството са да
бъдат увеличени финансово и щатно бройките в институциите,
които работя с европейските средства и контрола върху тях.
 Той съобщи, че се подготвя нов модел на заплащане на
държавната администрация. Докладът с предложенията ще се внесе в
МС до две седмици. Предвижда се промяна на единния класификатор
на длъжностите в администрацията заради това, че те не са
модернизирани. Друго предложение е да се премахне обвързването
на получаването на допълнителните материални стимули и бонуси на
служителите с това колко такси и глобите ще съберат. Идеята е
приходите от глоби да постъпват в бюджета и от там да се
преразпределят. Освен това ще се въведе матрична скала за
определяне на заплатата, а не по сегашната - минимум, средно и
максимум. Целта е да се осигури "бърза писта" за младите и от
средните нива експерти от администрацията. Министърът съобщи, че
се въвежда т. нар. атрактивна добавка. Тя ще цели да се запазят
на държавна работа и да бъдат компенсирани търсени от частния
сектор специалисти като финансисти, юристи, лекари, които в
частния сектор получават по-високо възнаграждение.
 От 1 януари 2011 се очаква във всички министерства и
агенции извън МВР и МО в рамките на една година да се въведе
принципът - 75% от заплащането да се формира от основна
заплата, а 25% от него да е по-гъвкаво, което може да стане
с нова структура на допълнителното материално стимулиране.
 В момента в МВР и МО 95% от заплатата е твърда, а в МФ и
МРРБ например нейният дял е под 40%.
  В отговор на въпрос за двойните заплати на експертите, които
работят с еврофондовете, министърът каза, че е съкратен броят и
обсегът от хората, които в миналото са получавали двойни
заплати. Предвижда се да има механизъм за стимулирането им
според реално свършената работа.