Близо половината млади – ниско образовани

Четирийсет и шест процента от младите хора у нас са с ниска грамотност

София, 20 април 2010г. Почти половината от младежите в България, или по-точно 46% от тях у нас са неграмотни.

В рамките на три дни е направена анкета в София и в други големи градове в страната. Тя показва, че хората до 25-годишна възраст пренебрегват родния си език. Това се дължи на факта, че младите обръщат повече внимание на чуждите езици, отколкото на българския, обясни заместник-директорът на МБМД Петър Живков, цитиран от БТА.

Други 89 процента смятат себе си за грамотни, като поставят на първо място необходимостта от знания в сферата на правописа и правоговора.

20 процента от анкетираните подкрепят предложението да се премахне пълният член в българската граматика. За тези, които не знаят какво означава това, ето примерно изречение.

“Неграмотни-ят Митко мрази училището.” (пълен член “-ят”). “Училището не се харесва на неграмотни-я Митко.” (непълен член “-я”).

54 процента предпочитат да пишат sms на латиница, защото е по-удобно и в повечето случаи мобилните телефони не разполагат с допълнителни езикови настройки. Друга част на изследването показва, че sms са предпочитаният метод за дарителство, друг показател че образованността не е приоритет, тъй като изпращането на sms не изисква писане и езикови познания.