Ново за българското гражданство

Желаещите българско гражданство по натурализация
ще подават лично молба в Министерството на
правосъдието или съответната мисия на страната
Молителят ще дава интервю пред властите -
чака до две години
ДАБЧ издава удостоверение

София, 15 февруари 2010г.
  Придобиването на българско гражданство по натурализация,
освобождаването от гражданство и възстановяването се извършва по
молба на заинтересованото лице, подадена лично в Министерството
на правосъдието или в дипломатическото или консулското
представителство на страната. Това е записано в промените в
Закона за българското гражданство, които депутатите приеха на
второ четене.
  Депутатите решиха още при подаването на документи с молителя да
се прави интервю.
  Удостоверение за български произход, необходимо за придобиване
на гражданство по натурализация, се издава от Държавната агенция
за българите в чужбина (ДАБЧ), е записано в промените. В документа се
посочват данните, въз основа на които е установен българският
произход.
  Определени бяха срокове, в които институциите, извършващи
дейности по процедурата по придобиване на гражданство, трябва да
се произнесат.
  Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се
разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две
години от влизането в сила на този закон, решиха още народните
представители.
  Министър Божидар Димитров каза, че за седем - осем месеца със
сегашния щатен състав са успели да приключат 18 000 от близо 60
000 случая. В момента три пъти по-бързо се издава гражданство
отколкото миналата година, допълни той. До 9 април 2010 г.
Съветът по българско гражданство е издал 4 861 удостоверения. За
миналата година тази бройка е достигната едва към 20 септември,
поясни Димитров.