Правителството резна парите на политиците

Държавната субсидия за 2010 г. за
политическите партии надолу с 15%

София, 14 април 2010г.
  Правителството одобри проектозакон за допълнение на Закона за
 политическите партии, който цели изпълнение на мярка номер 20 
от одобрените от кабинета мерки за подкрепа на заетостта, 
домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, съобщиха от 
пресслужбата на кабинета.
  С проекта на закон се предвижда държавната субсидия за 
политическите партии и коалиции за 2010 г. да бъде намалена с 15
 на сто - от 50,7 млн. лв. на 43,2 млн. лв. Това ще доведе до 
икономия от 7,5 млн. лв. Намалението е за сметка на оставащите 
до края на годината траншове.
  С тази еднократна мярка политическите партии и коалиции ще 
понесат тежестта на финансовата криза солидарно с всички 
физически и юридически лица.

2 comments for “Правителството резна парите на политиците

 1. 2010/04/15 at 9:09 AM

  Общо 144 партии са подали годишните си финансови отчети
  за 2009 г. пред Сметната палата

  София, 15 април 2010
  Общо 144 политически партии са спазили изискванията на
  Закона за политическите партии и са представили годишните си
  финансови отчети за 2009 г. пред Сметната палата в законовия
  срок – 31 март, съобщиха от палатата.
  Общо 48 партии не са представили годишните си финансови
  отчети за 2009 г. От тях две партии са подали отчети, но не са
  спазили изискванията на закона и съгласно чл. 34, ал. 5 такива
  отчети се смятат за неподадени. Двете партии са – партия “Съюз
  на националното достойнство Гранит”, подала отчета си след
  законовия срок и партия “Демократично движение родолюбие”, чийто
  отчет не отговаря на изискваните от закона форма и съдържание.
  Отчелите се политически формации са 75 на сто от всички
  действащи към момента политически партии, които са 192.
  На интернет страницата на Сметната палата е публикуван
  списък на политическите партии, които са представили годишните
  си финансови отчети за 2009 г. съгласно изискванията на Закона
  за политическите партии, техните отчети и декларациите им със
  списъците на дарителите. Публикуван е и списък на
  непредставилите годишните си финансови отчети за 2009 г.
  съгласно изискванията, както и списък на партиите, получили
  държавна субсидия през 2009 г.