Правителството резна парите на политиците

Държавната субсидия за 2010 г. за
политическите партии надолу с 15%

София, 14 април 2010г.
   Правителството одобри проектозакон за допълнение на Закона за
 политическите партии, който цели изпълнение на мярка номер 20 
от одобрените от кабинета мерки за подкрепа на заетостта, 
домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, съобщиха от 
пресслужбата на кабинета.
   С проекта на закон се предвижда държавната субсидия за 
политическите партии и коалиции за 2010 г. да бъде намалена с 15
 на сто - от 50,7 млн. лв. на 43,2 млн. лв. Това ще доведе до 
икономия от 7,5 млн. лв. Намалението е за сметка на оставащите 
до края на годината траншове.
   С тази еднократна мярка политическите партии и коалиции ще 
понесат тежестта на финансовата криза солидарно с всички 
физически и юридически лица.

2 comments for “Правителството резна парите на политиците