Военният министър докладва за армията

Комисията по отбрана разгледа доклада за
състоянието на отбраната и въоръжените
сили на България през 2009 г.
Представят новият екип на МО
България поддържа една от най-скъпите и най-мащабните системи за отбрана

София, 14 април 2010г.
	Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили на
България през 2009 г. е за сведение на цялото общество, той е
отправна точка как в бъдеще да работи министерството, армията,
отбранителната политика.
	Това каза пред журналисти министърът на отбраната Аню Ангелов,
който участва в днешното заседание на парламентарната комисия по
външна политика и отбрана. Пред депутатите беше представен и
новият екип на министъра на отбраната.
	Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили за
първи път дава възможност за сравнение - какво представлява
армията ни в сравнение с други армии като численост спрямо глава
от населението, като разходи за издръжка на всеки военен,
посочи Аню Ангелов. Бих искал да приемете доклада като
размисъл, не просто като документ, а размисъл за това какво е
постигнато и какво би трябвало да се постигне с наличните
средства - да има баланс между желания и възможности, коментира
министърът.
	Той очаква докладът да бъде разгледан в пленарната зала
следващата седмица.
	Предстои да се вземат важни решения по отношение на висшия
команден състав, които са вече в процес на съгласуване с
институциите. Ангелов очаква тези решения да бъдат приети в МС
на следващото заседание на кабинета или най-късно на заседанието
след него.
ПРИПОМНЯМЕ: ИСТОРИЯ НА Българска армия

Българското общество изразходва за отбрана значителен по 
размерите си икономически ресурс, измерен по реалната стойност 
на човешкото, финансовото и материалното му изражение. В 
сравнение със своите съюзници България поддържа една от 
най-мащабните и скъпи за данъкоплатеца системи за отбрана и 
въоръжени сили. 
  Това са част от изводите в доклада на МС за състоянието на 
отбраната и въоръжените сили на България през 2009 г., който 
предстои да бъде разгледан в парламента. Документът е публикуван
 на сайта на Министерството на отбраната.
  В него се посочва, че България е сред първите места по брой 
военнослужещи спрямо броя на своето население - 45 на 10 000 
души. По този показател сме на второ място след Гърция /119 
военни/. За Румъния този показател е 35 военни, а за Австрия - 
12. 
  По отношение на заделяния за отбрана дял от брутния вътрешен
 продукт, България традиционно е сред първенците по натоварване 
на националната си икономика в интерес на отбраната и 
въоръжените сили, се посочва в доклада. Гърция отделя 2,55 
процент от БВП за нуждите на отбраната, следвана от България - 2
 процента. На дъното на таблицата е Ирландия с 0,58 процента.
  В абсолютно изражение годишните разходи за отбрана на 
България, разпределени на глава от населението, като графика 
създават представа, че българският гражданин е значително 
облекчен, заделяйки за отбрана четири пъти по-малко отколкото 
средното за ЕС. Преизчислени през стандарта на покупателната 
способност обаче, тези разходи се оказват значително 
по-равностойни по място - почти изравнени с разходите правени от
 средния чешки или австрийски гражданин и повече от разходите за
 отбрана правени от гражданин на Литва, Унгария и дори Ирландия,
 се посочва в доклада.
  По сумарни средства, изразходвани за отбрана за годината за 
един военнослужещ, България харчи 23 524 евро. Това е 
приблизително два пъти по малко от Литва /43 023 евро/, три пъти
 по-малко от Унгария /61 238 евро/, почти четири пъти по-малко 
от Чехия /87 102 евро/ и десет пъти по-малко от Австрия /245 
962 евро/.
  Разпределени по направления на разходите, тези суми класират
 българската отбрана и въоръжените ни сили отново сред 
най-"икономичните": от средствата за отбрана България заделя за 
личен състав най-малко средства за един военнослужещ - 10 586 
евро, като харчи по този показател 56 процента по-малко от 
Румъния /18 781 евро/, повече от два пъти по-малко от Унгария, 
Литва, Латвия; четири пъти по-малко от Чехия и пет пъти по-малко
 от средното за държавите-членки на ЕС, се посочва в доклада.
  За инвестиции /доставка на оборудване и отбранителни 
изследвания и технологии/ на един военнослужещ България харчи 
4940 евро на година. Румъния отделя за това 4627 евро, докато 
Австрия заделя 34 435 евро. Данните по този показател показват
 устойчива тенденция на технологично изоставане на българските 
въоръжени сили, което е съпроводено от значителни пречки пред 
оперативната им съвместимост с тези на държавите от НАТО и ЕС, е
 записано в доклада.