Linux вече работи за плащане на данъци

Гражданите вече могат да използват електронните услуги
на НАП и под операционната система "Линукс"

София, 8 април 2010г.
Електронните услуги на Националната агенция за приходите /НАП/
вече работят и под операционната система "Линукс", съобщиха от
агенцията.
  Доразработването на е-услугите на агенцията е в резултат от
препоръките на клиенти на администрацията.
  Гражданите и фирмите вече могат да подават по електронен път
 под "Линукс" декларации за облагане с корпоративни данъци,
декларации за облагане на доходите на физическите лица, както и
осигурителните декларации образец 1, образец 3, образец 6 и
уведомленията при назначаване, изменение или прекратяване на
трудови договори.
  От НАП посочват, че гражданите предпочитат да контактуват с
администрацията по електронен път. Това показва статистиката за
подадените документи по интернет през първите три месеца на
годината. Близо два пъти повече физически лица са подали
декларациите си за облагане на доходите през 2010 г. Към средата
 на март 2010 г. формулярите си по интернет са изпратили 5705
граждани, като за същия период на миналата година това са
направили 2863.
  При фирмите данните показват още по-голям интерес към
подаването на декларации по електронен път. До 31 март 2010 г.
чрез интернет документи са подали 102 844 дружества. Те са с 40
процента повече от декларациите за облагане с корпоративни
данъци по електронен път, подадени през 2009 г.
  От началото на годината до края на февруари чрез интернет са
 подадени 234 000 декларации образец 1, над 2 250 декларации
образец 3 и 153 100 декларации образец 6. Подадените
уведомленията по Кодекса на труда за назначаване, изменение или
прекратяване на трудови договори са 83 621.
ПРИПОМНЯМЕ: Най-лесно се плаща в интернет
Формите може да се попълнят он-лайн: Данъци в България
OFFICIAL SITE: The Linux Home Page at Linux Online