Прибират задграничните паспорти на длъжници

Отнемат документите  на граждани с неплатени данъци, осигуровки и глоби само тогава, когато гражданинът не прави нищо за уреждане на дълга си и отказва да влезе в контакт с приходните инспектори

Към сумата на общия дълг вече се добавят и неплатените глоби към КАТ и други държавни институции

Само за първите месеци от началото на 2010 г. са отнети 247 документа за пътуване в чужбина

Запорират банкови сметки, заплатата на длъжника или колата му, възбрана на недвижим имот или продажба на имуществото на физически лица и фирми

НАП ще отнема задграничните паспорти на граждани с неплатени данъци, осигуровки и глоби

София, 6 април 2010г. Задграничните паспорти на български граждани, които имат неплатени данъци, осигуровки и глоби в големи размери могат да бъдат отнети от Националната агенция за приходите /НАП/, съобщиха от ведомството.

Мярката е част от законовите възможности, които се прилагат срещу длъжници, неплатили в срок задълженията си към бюджета.

Отнемането на задграничния паспорт се прави само тогава, когато гражданинът не прави нищо за уреждане на дълга си и отказва да влезе в контакт с приходните инспектори. Мярката цели да ограничи възможностите за напускане на страната на хора с неуредени дългове.

Новост от началото на годината е, че към сумата на общия дълг от данъци и осигурителни вноски, вече се добавят и неплатените глоби към КАТ и други държавни институции, събирани принудително от НАП. Само за първите месеци от началото на 2010 г. са отнети 247 документа за пътуване в чужбина.

От НАП припомнят случай от миналата година, при който младоженец е бил върнат от летището в София заради неплатени данъци. Семейната двойка е тръгвала на меден месец в Париж, когато се е оказало, че съпругът има големи дългове към държавата. Пътуването все пак е било осъществи, но с един ден по-късно, когато парите са били внесени по сметките на НАП.

Освен отнемането на задгранични паспорти, публичните изпълнители могат за запорират банкови сметки, заплатата на длъжника или колата му. Възможно е за големи дългове към бюджета да се стигне до възбрана на недвижим имот или дори до продажба на имуществото на физически лица и фирми, когато не се плащат дължимите данъци и осигуровки.

Тези мерки се прилагат само в краен случай, когато длъжникът отказва да обсъди с НАП различните възможности за плащане, посочват от приходното ведомство.

Данъчните съветват всеки гражданин или представител на фирма, който има временни финансови затруднения при плащането на данъци и осигуровки, незабавно да се свърже с НАП. Има няколко възможности за договаряне плащането да стане на части.

Това са например разсрочването или отсрочването на дълга или по-актуалното по време на кризата разрешение за неотложно плащане. При него банковата сметка на длъжника се запорира, но от нея всеки месец се изтегля само  определен процент – например между 10 и 20 на сто, които отиват за плащане на дълга.

Останалите пари остават на разположение на дружеството, за да може то да осъществява търговската си дейност и да не се допусне фалит.

Повече информация за деклариране и плащане на данъци, осигуровки и глоби може да се види в сайта на НАП – http://www.nap.bg/.