Затягат Шенгенските визи от днес

Днес 25 държави прилагат в пълна степен съвкупността от Шенгенските разпоредби. От тях 22 са държави-членки на ЕС и три държави, които не са членове на ЕС – Исландия, Норвегия и Швейцария. ФОТО:ВВС

Въвеждат отпечатъци от пръстите и нови цени

Отварят 130 дипломатически мисии по света

Отговор до 15 дни – отказите се обжалват

Къде сме ние?

Брюксел, 5 април 2010г. От днес влиза в сила нов визов кодекс за държавите от Шенгенското пространство, предаде ИТАР-ТАСС. Кодексът уеднаквява визовите правила и процедури за всичките 28 страни от Шенгенската зона. Европейската виза за възрастни ще струва 60 евро, а за деца на възраст от 6 до 12 години – 35 евро.

Консулствата на шенгенските държави в чужбина са длъжни да вземат решения по молбите за визи в течение на 15 дни след подаването им. С кодекса за пръв път се регламентира задължението гражданите да бъдат информирани за причините за евентуален отказ; предвижда се и възможността решението на консулството да бъде обжалвано.

От днес нататък при издаването на шенгенска виза в единната база данни на шенгенските полицейски и имиграционни служби задължително ще се включва не само снимка, но и пръстови отпечатъци от лицето, поискало виза.

Ценовите промени няма да засегнат Русия, Украйна и други държави, с които Европейският съюз е сключил споразумения за визови улеснения, определящи стойност на визите за възрастни от 35 евро, посочва агенцията. След влизането в сила на Лисабонския договор миналия декември ЕС започна изграждането на единна външнополитическа служба под ръководството на върховния представител на съюза за външната политика и сигурността Катрин Аштън. Очаква се още тази година ЕС да отвори в цял свят над 130 дипломатически мисии, които ще предоставят по-специално консулски услуги и ще издават шенгенски визи, допълва ИТАР-ТАСС.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?

Шенгенското споразумение е сключено през 1985 г. в Шенген от пет държави-членки на ЕС — Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Германия и предвижда поетапно премахване на контрола на вътрешните граници на държавите членки. Предвижда се и засилване на проверките и взаимодействието по външните граници и развиване на активно полицейско сътрудничество.

През 1990 г. страните подписват Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение, която съдържа детайлни разпоредби и практически мерки относно прилагането на Шенгенските норми.

Пълното изпълнение на Шенгенското споразумение започва през юли 1995 г. с премахването на контрола по съвместните граници между седем от подписалите споразумението страни – Белгия, Германия, Франция, Люксембург, Холандия, Испания и Португалия.

Фундаменталната идея на Шенгенското споразумение и Конвенцията за неговото прилагане е да бъде осигурена възможността за свободно пресичане на границите между Шенгенските държави, като в същото време се гарантира необходимото ниво на сигурност на държавите-членки, чрез въвеждане на серия от мерки, компенсиращи „дефицита на сигурност”, който е неминуемо следствие от премахването на контрола на вътрешните граници. Тези мерки включват общите стандарти за граничен контрол на външна граница, хармонизираната визова политика, трансграничното полицейско и съдебно сътрудничество, въвеждането на обща информационна система – ШИС, хармонизиране на националното законодателство.

Прилагането на нормите на Шенгенското acquis допринася за развитието на  Европейския съюз като зона на свобода, сигурност и правосъдие.

Договорът от Амстердам (в сила от 01.05.1999 г.) интегрира Шенгенското acquis  в правната и институционална рамка на ЕС.

Днес 25 държави прилагат в пълна степен съвкупността от Шенгенските разпоредби.
От тях 22 са държави-членки на ЕС и три държави, които не са членове на ЕС – Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ирландия и Обединеното Кралство осъществяват граничен контрол по отношение на лица, пътуващи от другите държави-членки на ЕС и Шенген.

България, Румъния и Кипър се подготвят за пълно присъединяване към Шенген и гражданите им нямат нужда от визи за Еврозоната. Но само ако имат издадени международни паспорти или лични карти.

1 comment for “Затягат Шенгенските визи от днес