110 години по-късно вадят славянски ръкописи*Проглас към Евангелие (XI-X в.)

На Стария завет, Псалтира, Евангелието и Апостола е посветен първият том от Описа на славянските ръкописи 
на Църковно-историческия и архивен институт 

София, 19 март 2010г.
   На Стария завет, Псалтира, Евангелието и Апостола е
посветен първият том от Описа на славянските ръкописи в
Църковно-историческия и архивен институт (ЦИАИ) към Българската
патриаршия - София. Той е дело на авторски колектив от
специалисти от Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
(НБКМ) - проф. Боряна Христова, директор на библиотеката,
ст.н.с. Елисавета Мусакова, ръководител на отдела "Ръкописи и
старопечатни книги", ст.н.с. Елена Узунова, експерт в отдела,
съобщават от НБКМ.
   В работата, свързана с подготвянето на първия том ,
участват директорът на ЦИАИ и млади научни работници от няколко
институции, уточняват от библиотеката.
    В първия том от описа попадат най-богато, дори луксозно
украсените ръкописи от сбирката. В резултат на научната
обработка редица паметници получиха нова датировка, излязоха
наяве непознати досега имена на преписвачи, анонимни ръкописи
бяха атрибуирани на известни книжовници, а отделни фрагменти
прилегнаха към книги, пазени в ЦИАИ и в НБКМ. С издаването на
първия том от предвидената като четиритомна поредица пред
всички, които се чувстват привлечени от историята на българската
 средновековна книга, се разгръщат нови изследователски
хоризонти, отбелязват от библиотеката.
  Ръкописната колекция от славянски ръкописи в ЦИАИ е втората
по големина в България. Нейният първи опис, направен от видния
културен и политически деец Евтим Спространов (1868-1931),
излиза през 1900 година. Както значително нарасналият й обем,
така и неизбежните несъвършенства в описанията на Спространов,
направиха наложително изработването на нов опис, съобразен със
съвременните научни изисквания, обясняват от НБКМ.
   Изследването на ръкописите, пълното им или частично
дигитално заснемане, реставрацията на няколко от тях, които бяха
 в особено тежко физическо състояние, както и самото издаване на
 едно висококачествено книжно тяло станаха възможни благодарение
 на финансовата подкрепа на Фонда за научни изследвания към
Министерството на образованието и науката (сега Министерство на
образованието, младежта и науката), дадена на проекта "Ръкописни
 и документални паметници от българските земи 13-17-и в." след
участие в конкурса "Културно-историческо наследство и национална
 идентичност: фундаментални научни изследвания", посочват от
НБКМ.
*На снимката (кликнете за голям размер): Проглас към Евангелие
на Св. Константин Кирил философ. Според някои учени е написано от
Константин Преславски 9-10 век.