Слагат образованието “на масата” следващата седмица

Започва широко обществено обсъждане на
проект за нов закон за училищното образование 

Силистра, 19 март 2010г.
От следващата седмица започва широко обществено обсъждане
на проект за нов закон за училищното образование.
Това каза министърът на образованието, младежта и науката
Сергей Игнатов, който днес е на посещение в Силистра за
празника на езиковата гимназия "Пейо Яворов" по случай двайсет
годишнината от създаването на учебното заведение.
       Ще бъдат организирани кръгли маси "Българското училище
през двайсет и първи век", за да може "в окончателния си вид
този закон да бъде едно обществено дело", каза министър Игнатов.
 Според него в закона ще залегнат преди всичко европейските
практики и в центъра на учебния процес ще бъде ученикът.
       Според предварителната програма след тържеството по
случай юбилея на езиковата гимназия министърът на образованието,
 младежта и науката Сергей Игнатов ще гостува на градското
помощно училище "Софроний Врачански".
       По-късно министърът ще се срещне с директори на училища и
 детски градини от областта.