Спешен екип за българи зад граница

Създават кризисен център към МВнР 
за подкрепа на българските граждани 
зад граница, който са в нужда

София, 18 февруари 2010
Кризисен център ще бъде създаден към МВнР за подкрепа на 
българските граждани зад граница, който са в нужда. Това каза 
министърът на външните работи Николай Младенов на 
пресконференция, на която представи екипа и приоритетите си. 
  Досегашният началник на кабинета на Николай Младенов в МО 
Валери Рачев заема същия пост в МВнР. За говорител на МВнР е 
назначена Весела Чернева. Тримата заместник-министри Марин 
Райков, Константин Димитров и Милен Люцканов запазват позициите
 си.
  Министър Младенов посочи, че един от приоритетите ще бъде 
бързата реакция когато има българи зад граница в нужда и това 
определя създаването на кризисен център. Той ще бъде на пряко 
подчинение на постоянния секретар на министерството и ще бъде 
постепенно структуриран по най-добрите практики , който има в ЕС
 и в рамките на бюджетните ограничения, които съществуват. 
Министър Младенов посочи, че желанието е кризисният център да 
може да работи с всичките ведомства, информацията да пристига 
бързо и да може да се реагира по начин, който е в най-добър 
интерес на хората, които са засегнати.
  Ще се оптимизира и структурата на правните дирекции на МВнР, 
възстановяват се като отделни дирекции "Азия, Австралия и 
Океания" и "Африка и Близък Изток".
  Започва внимателен процес по цялостен анализ на структурата 
на МВнР, на дирекциите , работата на дипломатическата служба. 
Николай Младенов отбеляза, че решението е на този етап да бъде 
спрян процеса на съкращения в чуждестранните ни мисии и да се 
направи внимателен анализ на предложенията за съкращения, който 
ще започне от следващата седмица. Идеята е съкращенията да не се
 правят като индивидуален акт, а като процес на базата на 
сериозен анализ откъде има възможност да се съкратят щатни 
бройки и къде имаме нужда да бъдат запазени с оглед на нуждите 
на българската външна политика. Решенията ще бъдат вземани 
изключително внимателно и коректно с оглед на опита на хората и
 работата на задграничните ни представителства, коментира 
министърът.