Утре 10 фев – последен ден за отстъпка за данъци в България

БИЗНЕС

Изтича срокът за плащане на данъка
върху доходите с отстъпка
Най-лесно се плаща в интернет
Формите може да се попълнят он-лайн

София, 9 февруари 2010г.
  Срокът, в който гражданите могат да платят данъка върху
доходите по годишните декларации за облагане на доходите от 2009
 г. с отстъпка от 5%, изтича утре, съобщиха от
Националната агенция за доходите /НАП/.
  От агенцията препоръчват на гражданите, които са решили да
се възползват от облекчението в последния ден, да заплатят
дължимия от тях данък в банков офис, разкрит в салоните за
обслужване на НАП до 15.00 ч. Това е необходимо, тъй като при
плащане по банков път е нужен поне един ден, за да пристигнат
наредените средства по сметката на съответната териториална
дирекция.
  При попълване на преводни нареждания към бюджета е
необходимо да се напише точната сума, кода за вид плащане (код
111213 - "Данък върху доходите на физически лица - свободни
професии, граждански договори, наеми и др." или за данъка от
едноличните търговци 111215 - "Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ
на еднолични търговци"), входящия номер на данъчната декларация,
 ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася
 плащането.
  Декларацията за доходите и всички нейни приложения са
публикувани в www.nap.bg във формат, който позволява да бъдат
попълнени електронно.
  Най-лесният и достъпен начин за плащане на данъка е по
интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на
 дебитна карта, регистрация в системата "ePay" и в
интернет-страницата на приходната администрация.
  Списък на кодовете за видове плащане, образци на платежни
нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и
номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП
може да бъдат намерени на интернет страницата на НАП -
www.nap.bg.

1 comment for “Утре 10 фев – последен ден за отстъпка за данъци в България