За 20 години демокрация – 100% приватизация

Към момент са приватизирани 99,18% от подлежащите на приватизация активи на държавата

Атрактивни сделки остават за довършване

София, 5 февруари 2010г. Към настоящия момент са приватизирани 99,18 на сто от подлежащите на приватизация активи на държавата, съобщи министър-председателят Бойко Борисов от парламентарната трибуна, в отговор на въпрос на народния представител Яне Янев.

Той посочи, че предстои да бъде приет план за приватизация за 2010 година, както и  анализ на дружествата, които не подлежат на приватизация и са включени в така наречения “забранителен списък”.

След анализ и промени в забранителния списък ще бъде освободен допълнителен ресурс за приватизация, отбеляза премиерът.  По думите му предстои също промяна в нормативната база, след която ще могат да се приватизират и имоти частна-държавна собственост.

Най-атрактивният обект, който предстои да бъде приватизиран през настоящата година е “Булгартабак холдинг” АД, като в Агенцията за приватизация се обсъжда единствено вариант за продажбата на холдинга като цяло, заяви Борисов. По думите му през 2009  година агенцията е извършила подготовка за такава приватизация. В средата на декември агенцията е открила процедура за провеждане на открит конкурс  за избор на консултант при приватизацията. Този конкурс е приключил на 1 февруари с 4  подадени предложени и се очаква комисията да се произнесе в законоустановения срок.

Премиерът заяви, че очаква в резултат на предприетите действия да се реализира успешна приватизация на целия холдинг, а не да има неясна разпродажба на отделни фабрики.

В сектора на енергетиката ще бъде приватизирана “Топлофикация Шумен” ЕАД, в сектора на строителството ще бъдат приватизирани “Монтажи” ЕАД и “Промишлено строителство холдинг” ЕАД. В сферата на специалните производства (оръжие и др.) на приватизация подлежат  НИТИ ЕАД и ВМЗ ЕАД.

Атрактивните  миноритарни пакети от акции и дялове, подлежащи  на приватизация са  “Свободна зона – Пловдив” АД, “Транзитна  търговска зона – Варна” АД и “Свободна безмитна зона-Бургас”. Други миноритарни пакети от акции, които е възможно да бъдат продадени, са на дружества от системата на Българския енергиен холдинг или други енергийни  компании.

На база на настоящото законодателство, подлежащи на приватизация към настоящия момент са около 20 мажоритарни пакета и около 120 миноритарни пакета акции и дялове, собственост на държавата.  Според прогнозите на правителството общите приходи от приватизация биха могли да достигнат до 1 млрд. лв., ако се реализира успешно сделката с “Булгартабак холдинг”.

По отношение на Международния панаир в Пловдив министър-председателят отбеляза, че документите по сделката са дадени в прокуратурата.  Пловдивския панаир е бил в забранителния списък, каза премиерът и допълни, че може би от БСП знаят как той е изваден от там.  Бойко Борисов препоръча народните представители да подадат конкретен въпрос към министър Трайчо Трайков за да получат и точен отговор за развитието на въпроса с Международен панаир Пловдив.