Работиш с ЕС – регистрираш се по ДДС

БИЗНЕС - ЕС - БЪЛГАРИЯ
Българските граждани и фирми, получили
услуга от лице от държава в ЕС, са длъжни
да се регистрират по закона за ДДС
София, 26 януари 2010г.
  Българските граждани или фирми, които получават
консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от
лице от държава в Европейския съюз /ЕС/, са длъжни да са
регистрирани по Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
от началото на тази година. Това съобщиха от пресцентъра на
Националната агенция за приходите /НАП/, цитирани от БТА.
  Като пример от НАП посочват, че български земеделски
производител, който си купи машина и плати допълнително за
усъвършенстването й на инженер от ЕС, ще бъде задължен да се
регистрира по ЗДДС, съгласно изискванията на европейското
законодателство, записани и в българския закон.
  Промяната регламентира задължителна регистрация по ЗДДС на
лица, които получават услуги от държава от ЕС, с място на
изпълнение в България, за които се прилага механизмът за
самоначисляване на ДДС от получателя, независимо от достигнатия
оборот. Същото важи и за българските граждани и фирми, които
предоставят услуги в държава-членка на ЕС, посочват от
приходната агенция.
  Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи минимум седем дни
 преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем.
Това означава, че регистрацията трябва да стане една седмица
преди датата на авансовото плащане или датата, на която се
заплаща услугата. В тези случаи НАП е длъжна да регистрира
гражданите и фирмите в тридневен срок.
  Регистрираните на това основание доставчици подават
задължително и VIES-декларация (декларация, в която се описват
осъществените вътреобщностни доставки на услуги за съответния
период). По този начин българската и европейската приходна
администрация ще могат да съпоставят информацията за това дали е
 платен дължимият ДДС по този вид сделки. В тези случаи ДДС се
дължи в държавата, в която е регистриран получателят на
услугата, уточняват от НАП.
  Лицата, регистрирани по този специален режим, няма да имат
право на данъчен кредит за платения ДДС или да начисляват ДДС за
 своите доставки.