Всеки 5-ти безработен в България през 2010-а

На места до 60% безработица
"На дъното" до юни - отлепване нагоре ... под въпрос 
Няма излизане от кризата с тези данни

София, 18 януари 2010г.
  Според официални данни, тълкувани от Българската стопанска
камара, през 2010 г. всеки пети ще бъде безработен. Това заяви
на пресконференция председателят на камарата Божидар Данев.
  В проценти това означава, че средно за страната реалната
безработица в края на годината ще бъде 19-20 на сто. В някои
райони като Североизточна и Северозападна България безработицата
 ще достигне 60 на сто.
  По думите на Данев, тези проценти създават сериозна
потенциална опасност пред излизането на страната от
икономическата криза. Той добави, че трудовият пазар обикновено
се възстановява между една и три години след излизането на една
страна от кризата и докато няма стабилизация на поръчките на
компаниите, нови назначения няма да има. Според прогнози на
камарата, страната ще достигне дъното на икономическата криза
през второто тримесечие на тази година, но не е ясно дали ще се
оттласне от него.
  Следващите две години България няма да може да достигне
равнищата на БВП от периода преди кризата, смятат от камарата.
  За да се реши проблемът с безработицата, от БСК предлагат
активизиране на работата по национални инфраструктурни и други
обекти, в които да бъдат ангажирани безработните. Те могат да
бъдат заети в газификацията на страната, в санирането на жилищни
 и обществени сгради, в довършването на язовири и пречиствателни
 станции, в изграждането на моста при Оряхово - Бекет, към който
 има заявен интерес от чуждестранен инвеститор, без участие в
проекта от страна на държавата, а също за моста при Силистра -
Кълъраш, за тунелите при Шипка, Петрохан, Троян - Кърнаре,
връзките между магистралите "Струма" и "Тракия" и "Тракия" и
"Хемус", изграждането на газопровода между Турция и България.
  От камарата посочиха, че тази година най-чувствителен ще
бъде броят на освободените от военнопромишления комплекс на
страната, за чието преструктуриране има необходимост от
политическо решение, а не само от икономическо.
  Ръководството на камарата се е срещнало днес с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който е бил
информиран за предложения на БСК, както и за интереса на големи
чуждестранни инвеститори към големите проекти в страната. Става
дума за средства от неколкостотин милиона до милиарди, посочи
Данев. Той отбеляза, че сред секторите, към които потенциалните
чуждестранни инвеститори проявяват интерес, е енергетиката, без
възобновяемите източници.
ПРИПОМНЯМЕ:
BG в цифри: Безработицата скача – пада БВП (GDP)
Градове загиват, други растат в България
Безработицата нагоре през 2010г. – Светът надолу
Най-добрите и най-лошите професии в САЩ за 2010