България 1-ва по материални лишения …

… и на 3-то място по риск от бедност в Евросъюза

Близо 1/5 от населението в ЕС е било застрашено от бедност, което означава, че доходите след социални плащания са били под прага на бедността

18 януари 2010г. България е на трето място по риск от бедност в Европейския съюз (21 на сто) след Латвия (26 процента) и Румъния (23 на сто), като същевременно е на първо място по материални лишения (51 на сто), сочат данни на Евростат, изнесени в предаване на българското национално радио (БНР).

Което простичко означава, че половината българи в собствената си родина се лишават от най-нужното, за да оцелеят, според данните за показателя на лишения в ЕС, на който България е член от 1 януари 2007г.

Средно в ЕС през 2008 година 17 процента, или близо 1/5 от населението е било застрашено от бедност, което означава, че доходите след социални плащания са били под прага на бедността (60 на сто от средния национален доход за населението в трудоспособна възраст).

По показателя за материални лишения България държи първенство с 51 на сто, следвана от Румъния (50 процента), като и двете държави са най-младите членки на ЕС. Следват пак бивши соц-републики – Унгария (37 процента) и Латвия (35 на сто).

В Евросъюза, състоящ се от 27 държави всяко пето дете е заплашено от бедност, показват данните на европейската статистическа служба. През 2008 година този показател при децата до 17 години е бил 20 на сто. Най-висок процент е отчетен в Румъния (33 на сто), в България (26 процента), в Италия и Латвия (по 25 на сто).

Възрастните хора също са изложени на по-голям риск от бедност в сравнение с цялото население. В това отношение най-висок процент е отчетен в Латвия (51 на сто), Кипър (49 процента), Естония (39 на сто) и България (34 на сто).