Ректорите не желаят “бакалавъри”

В близките пет години години у нас ще има
вече тригодишно бакалавърско обучение,
каза министър Сергей Игнатов
Докторантите заплашително намаляват

София, 8 януари 2009г.
  В близките пет години години у нас ще има вече 3-годишно
бакалавърско обучение, но ме плаши, че през това време във
Великобритания ще има вече 2-годишно обучение за бакалаври.
Това каза пред журналисти министърът на образованието, младежта
и науката Сергей Игнатов, след като заедно с премиера Бойко
Борисов и с председателя на БАН посети два института на
академията, цитиран от БТА.
  Игнатов посочи, че с новия Закон за висшето образование,
който се подготвя, българските висши училища ще имат вече много
повече автономия и ще могат сами да въведат тригодишно
бакалавърско обучение. Законът е една рамка, по която този
процес ще се контролира от държавата, добави министърът.
  Според Сергей Игнатов въвеждането на тригодишната
бакалавърска степен ще започне постепенно в различните
университети и това ще зависи от специалностите.  
  В момента имаме 51 висши училища и тази промяна ще се обсъди
 с ректорите, но засега те са против 3-годишната бакалавърска
степен, посочи образователният министър.
Той отбеляза, че според
 учебните планове на висшите училища нараства броят на часовете
за практика и стажове, или бакалавърското образование върви към
тенденцията да продължава до три години.
  Европейска е тенденцията за намаляване на бакалавърската
степен от четири на три години и плюсовете в тази насока са
много, заяви министър Игнатов. По думите му с промяната се
създава възможност за по-голяма мобилност на студентите, както и
 за мобилност от специалност в специалност. Нормално е да се
завърши една бакалавърска програма, да се продължи в друга
магистърска програма и след това - и в докторска програма.
"Моята болка в момента е свързана с малкия брой завършващи
докторанти, тъй като у нас все още съществува представата, че
докторантите трябва да дойдат или в БАН, или в университетите",
каза Сергей Игнатов. По думите му докторантите са висшият
мениджмънт на държавата и на частните фирми.
  През 2009 г. редовна докторантура у нас успешно са защитили
82-ма души, съобщи министър Игнатов. Той добави, че като към тях
 се прибавят завършилите задочна и свободна докторантура, общият
 брой на завършилите е около 150.