Пари за образование

За 12-те национални програми в образованието
за 2010 г. са предвидени 105 200 000 лева

София, 8 януари 2010г.
    За 12-те национални програми в образованието за 2010 г. са 
предвидени 105 200 000 лева. Това съобщи на месечната си 
пресконференция министърът на образованието, младежта и науката 
Сергей Игнатов.
    Главният секретар на МОМН Красимир Велчев заяви, че за 
националната програма за оптимизация на училищната мрежа са 
предвидени 26 милиона лева, а за програмата за по-пълно 
обхващане на учениците в задължителната училищна възраст - 30 
милиона лева, като 20 милиона лева от тях са за безплатните 
закуски от 1 до 4 клас. 
    По програмата за квалификация на учителите и директорите на 
училища ще се отделят 1 700 000 лева, а за информационните 
технологии в училище - два милиона лева. Десет милиона лева ще 
бъдат използвани за санирането на училищните сгради, а 5.5 
милиона лева - за програмата "Училището - територия на 
учениците", като четири милиона лева от тях ще бъдат за 
ученическите униформи и за училищните празници.
    Общо 13 милиона лева са предвидени за въвеждането на 
системата за национално стандартизирано външно оценяване, а 
четири милиона лева - за професионалното образование. За 
програмата "С грижа за всеки ученик" - за работа с талантливи и 
изоставащи деца, ще бъдат отделени четири милиона лева. За 
модернизацията на материалната база в училище са предвидени пет 
милиона лева, а за програмата "Роден език и култура зад граница"
 - три милиона лева.