Ново за данъците в България

Декларират се заеми от всякакво естество

Младите семейства ползват облекчения за ипотечни кредити при определени условия

Данъчните проверяват музиканти, футболисти и ентътртеймънт

4 декември 2009г. Започна и новата кампания за деклариране на доходите на физическите лица. Основните новости са две – едната е, че заеми на стойност над 10 000 лева трябва да се декларират. Освен това, всеки, който има остатък от даден или получен заем над 40 000 през последните пет години, също трябва да го декларира.   Другата новост е, че младите семейства, които имат ипотечен кредит, могат да ползват облекчения върху лихвите, платени през годината, ако главницата по заема е до 100 000 лева. Това каза в предаването “Денят” на Дарик изпълнителният директор на данъчната агенция Красимир Стефанов, българско радио, което слушаме в интернет в САЩ.
Стефанов определи годината като “успешна” за приходното ведомство, което е събрало 228 млн. лева повече през 2009 г. в сравнение с предходната. Според него е “нормално” задържаното ДДС на фирмите да е в размер около 422 млн. лева.

Доходите на музикантите и футболистите не са проверявани кампанийно, а са селектирани по методите за анализ на риска. Националната агенция за приходите проверява и лични лекари, и гинеколози, но никой не се интересува от техните доходи, защото не са популярни, добави шефът на данъчната агенция Красимир Стефанов.

По думите му, при 21 от 37-те проверявани музиканти са открити нарушения в декларирането на хонорарите. Проверяват се и тези, които са получавали доходи в чужбина от концерти за българските общности. В момента текат проверки и на големите музикални компании, които организират концертите на световно известни звезди.

От данъчната служба призовават гражданите на Р България за активна гражданска позиция, като съобщават за забелязани нарушения от страна на музиканти, като например получаване на пари “в брой”.

2 comments for “Ново за данъците в България

 1. 2010/01/07 at 9:18 AM

  Декларациите за облагане на доходите се подават до 30 април,
  а тези, които платят задълженията си до 10 февруари, ще получат 5 процента отстъпка.
  Същата отстъпка има и за тези, които декларират задълженията си с електронен подпис, като за тях отстъпката важи до края на април.
  Декларациите за корпоративни данъци се подават до края на
  март 2010 г. Фирмите ползват един процент отстъпка от дължимия
  годишен корпоративен данък, ако подадат годишната си декларация
  по електронен път.

  София, 7 януари 2009 /БТА/
  Тази година в областта на обслужването на клиенти се стремим
  да изпълним целта да спестим 40 милиона лева на гражданите и
  фирмите, като им предложим по-качествено обслужване, премахване
  на излишни административни изисквания и опростяване на
  процедурите по прием на декларации, плащане на данъци и
  осигурителни вноски. Това заяви на пресконференция днес Боряна
  Георгиева – директор “Обслужване” в НАП.
  С тези 40 милиона лева ще подпомогнем фирмите да изпълнят
  своите задължения към държавата, добави Георгиева. През тази
  година отпадат над 40 кода за вид плащане за осигурителни
  вноски. Тази промяна означава по-малко платежни нареждания,
  по-малко средства за обслужване на плащанията, което според
  очакванията на НАП ще спести около 25 милиона лева годишно на
  фирмите и гражданите. С още поне 5 милиона лева очакваме да
  намалеят разходите на клиентите на администрацията от ползването
  на електронните услуги и възможността за подаване на годишни
  декларации с електронен подпис, посочиха от НАП.
  Съвместният проект на НАП и Националния статистически
  институт за подаване на годишни отчети за дейността на едно
  място ще спести още около 9 милиона лева на българските фирми,
  смятат от приходната администрация.
  Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 30
  април 2010 г. ще се работи с плаващо работно време, без обедна
  почивка, посочи Боряна Георгиева. В дните, в които изтичат
  сроковете, офисите ще работят дотогава, докато има клиенти в
  салона за обслужване.
  Насърчаваме клиентите на НАП да не чакат последните срокове,
  посочи Георгиева. Декларациите за облагане на доходите и тази
  година се подават до 30 април, а тези, които платят задълженията
  си до 10 февруари, ще получат 5 процента отстъпка. Същата
  отстъпка има и за тези, които декларират задълженията си с
  електронен подпис, като за тях отстъпката важи до края на април.
  Декларациите за корпоративни данъци се подават до края на
  март 2010 г. Фирмите ползват един процент отстъпка от дължимия
  годишен корпоративен данък, ако подадат годишната си декларация
  по електронен път.

 2. 2010/01/07 at 9:19 AM

  Млади семейства ще могат през тази година да намалят данъчната си основа със сумата,
  платена за лихви по ипотечен кредит за жилище

  София, 7 януари 2009 /БТА/
  През 2010 г. младите семейства ще могат да ползват данъчно
  облекчение, с което от данъчната основа ще се приспаднат
  лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.
  Това бе съобщено на пресконференция в НАП днес.
  Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата,
  платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от
  всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.
  Облекчението може да се ползва, ако договорът за ипотечен
  кредит е сключен от човек със сключен граждански брак, поне
  единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към
  датата на сключване на договора за ипотечен кредит,
  ипотекираното жилище е единствено за семейтвото през данъчната
  година.
  Облекчението може да се ползва за направени през годината
  лихвени плащания по първите 100 000 лева от главницата на заема.
  Облекчението се ползва с подаването на данъчна декларация за
  облагане на доходите на физически лица до 30 април 2010 г.,
  посочиха от НАП.
  Ако в резултат на това, че се ползва облекчението, се е
  получил надвнесен данък върху доходите, той ще бъде възстановен
  в 30-дневен срок от падаването на декларацията. Когато сумата за
  възстановяване е над 500 лева, служителите на НАП ще изготвят
  официален писмен документ за прихващане или възстановяване.